Fundusze pomocowe

Fundusze pomocowe

Zespół Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych oraz Funduszy Pomocowych Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73.
20 – 019 Lublin

tel. 47 811–45–90, fax. 47 811–15–24


 

Programy zewnętrzne, w ramach których Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie na realizację projektów:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

System Inwestycji Zielonych (GIS) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Program Komisji Europejskiej „Zapobieganie i walka z przestępczością”

Program Komisji Europejskiej „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka”:

Program Komisji Europejskiej "Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego":

Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych "Union Anti-Fraud programme"

Program krajowy "Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego"

Program Leonardo da Vinci:

Program ERASMUS+

Program Herkules II:

Program Herkules III:

Program Wpółpracy Tansgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013:

Norweski Mechanizm Finansowy:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Polska Pomoc Zagraniczna:

INTERREG

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Powrót na górę strony