Grajmy do jednej bramki

 

logo programu Leonardo da Vinci

          

Projekt „Grajmy do jednej bramki – Bezpieczne Euro 2012” w ramach Programu Leonardo da Vinci

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Grajmy do jednej bramki – Bezpieczne Euro 2012” w ramach Programu Leonardo da Vinci.  Projekt, na który przeznaczono kwotę 37 192 Euro, przewidywał wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe  24 lubelskich funkcjonariuszy w Holandii, Belgii i Hiszpanii. Policjanci nabyli nową wiedzę i umiejętności podczas tygodniowych wizyt złożonych na terenie działania Federalnej Policji Belgijskiej w Brukseli, Policji Regionu Gelderland-Midden w Holandii oraz Narodowej Policji Hiszpanii w Madrycie.  Lubelscy funkcjonariusze zajmujący się tematyką zabezpieczenia imprez sportowych poznali teorię i praktykę w zakresie planowania i przygotowania zabezpieczeń przejazdów zorganizowanych grup kibiców, metod identyfikacji kibiców podwyższonego ryzyka i sposobów neutralizacji negatywnych zachowań skutkujących zbiorowym naruszeniem prawa. Zapoznali się również z zasadami funkcjonowania stanowisk kierowania podczas zabezpieczenia imprez sportowych i przejazdów kibiców, taktyką działania Policji podczas przywracana naruszonego porządku publicznego.        

 
Realizacja projektu:

1. Wymiany doświadczeń w Hiszpanii, Belgii i Holandii

W pierwszym kwartale 2011 roku trzy 8-osobowe grupy policjantów z lubelskiego garnizonu gościły w Madrycie, Brukseli i Arnhem. Celem wizyt było zapoznanie się z teorią i praktyką w zakresie: planowania i przygotowania zabezpieczenia przejazdów zorganizowanych grup kibiców, metod identyfikacji kibiców wysokiego ryzyka, sposobów neutralizacji negatywnych zachowań skutkujących zbiorowym naruszeniem prawa, funkcjonowania stanowisk kierowania podczas zabezpieczania imprez sportowych, przejazdów kibiców, taktyki działania Policji hiszpańskiej, belgijskiej i holenderskiej podczas przywracania naruszonego porządku publicznego oraz procedur policyjnych podczas ataków terrorystycznych. Ponadto, poza udziałem w zajęciach teoretycznych, lubelscy policjanci mieli okazję przyjrzeć się pracy policjantów podczas zabezpieczenia imprez sportowych– meczu Primera Division: Real Madrid – Mallorca w Madrycie, STANDARD – Y.R.K.V. MECHELEN w Liège oraz VITESSE – N.E.C w Arnhem. Na zakończenie każdej z wizyt uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w wymianie doświadczeń.

             uczestnicy wizyty studyjnej w Hiszpanii       uczestnicy wizyty studyjnej w Belgii
                      grupa hiszpańska                                                     grupa belgijska
                                            uczestnicy wizyty studyjnej w Holandii
                                                           grupa holenderska 
 

2. Szkolenie kaskadowe
 

Doświadczenia zebrane podczas wizyt studyjnych, dobre praktyki oraz skuteczne rozwiązania w zakresie zabezpieczania masowych imprez sportowych zostały przedstawione podczas szkolenia kaskadowego dla 90 policjantów garnizonu lubelskiego z Komend Miejskich i Powiatowych oraz wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w maju 2011 roku. Uczestnicy szkolenia kaskadowego otrzymali płyty CD z prezentacjami podsumowującymi wizyty studyjne.

                             szkolenie kaskadowe
 
Ostatni etap realizacji projektu to organizacja seminarium podsumowującego, które odbyło się w Lublinie w październiku 2011 roku Do udziału w seminarium zaproszeni zostali eksperci z Narodowej Policji Hiszpańskiej, Federalnej Policji Belgijskiej oraz Policji Regionalnej Gelderland-Midden. Wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie najlepszych praktyk pomiędzy przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez sportowych to podstawowe cele seminarium.
 

 

Powrót na górę strony