POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKIEM MIGOWYM

 

Film Film z informacją w języku migowym.mp4

Pobierz plik Film z informacją w języku migowym.mp4 (format mp4 - rozmiar 34.72 MB)

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 roku numer 209, pozycja 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego. Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 roku numer 127, pozycja 721 z późn. zm.) jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należałoby zgłosić z wyprzedzeniem przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki:

  • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie): 47 811-45-60
  • na adres e-mail: dyzurni@lu.policja.gov.pl

 W kontakcie z funkcjonariuszem Policji możliwa jest także pomoc osoby przybranej

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.  W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 roku numer 182 pozycja 1228).

Informujemy również, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji funkcjonuje specjalny system zgłoszeniowy SMS dla osób głuchoniemych. Koszt wysłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.

JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer 690 686 333

Koniecznie podaj następujące informacje:

  • swoje dane personalne,
  • miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),
  • okoliczności zdarzenia (wypadek drogowy, pożar, zasłabnięcie).

  1. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa lubelskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
  2. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG.

 

Nagranie audio Audiodeskrypcja o sposobach komunikowania sie z osoba ze szczegolnymi potrzebami.mp3

Pobierz plik Audiodeskrypcja o sposobach komunikowania sie z osoba ze szczegolnymi potrzebami.mp3 (format mp3 - rozmiar 2.9 MB)

Powrót na górę strony