Dostępność KWP

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja. 

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie można:

  • wysłać na adres: 
    Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin ulica Narutowicza 73 kod pocztowy 20-019.
  • złożyć osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Lublin ulica Narutowicza 73 kod pocztowy 20-019. Kancelaria Jawna Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie czynna jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 7:30-15:30.
  • przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kancelaria.kwplublin@lu.policja.gov.pl
Powrót na górę strony