Szkolenie dla beneficjantów programu Herkules III oraz Union Anti-Fraud Programme

29 kwietnia 2022 r. w Brukseli odbyły się warsztaty dla beneficjantów programu Herkules III oraz Union Anti-Fraud Programme. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji, Służby Celnej państw członkowskich UE oraz przedstawiciele OLAF-u.

Udział w warsztatach miał na celu podniesienie wiedzy w zakresie polityki rozwoju priorytetów projektów unijnych finansowanych w ramach nowego programu Union Anti-Fraud Programme, finansowanego przez Komisję Europejską. Podczas warsztatów Komisja Europejska zapoznała się z potrzebami potencjalnych beneficjentów w zakresie pomocy technicznej, które zostaną uwzględnione w Programie UAFP na rok 2023. Podsumowane zostały także działania realizowane przez beneficjentów w ramach programu Herkules III 2014-2020. Przedstawiciele KWP w Lublinie przedstawili prezentację dotyczącą projektu wsparcia technicznego pt. „Enhancing the operational control technical possibilities of the activities detrimental to the EU’s financial interests on its Eastern border”. Warsztaty miały na celu również zapoznanie uczestników ze szczegółowymi zasadami wypełniania i składania wniosków aplikacyjnych w ramach programu Union Anti-Fraud Programme.

 

              

 

Powrót na górę strony