Zakup 2 samochodów elektrycznych wraz ze stacjami ładującymi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

W 2020 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu "Zakup 2 samochodów elektrycznych wraz ze stacjami ładującymi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie". Wartość projektu to 350 000 złotych, a wartość dofinansowania 200 000 złotych. Przedmiotem projektu był zakup dwóch elektrycznych fabrycznie nowych oznakowanych samochodów osobowych o zasięgu nie mniejszym niż 200 kilometrów, prędkości maksymalnej nie niższej niż 130 km/h oraz dwóch stacji ładujących.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zainteresowana jest ograniczeniem emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery poprzez wykorzystanie do przemieszczania się na terenie aglomeracji lubelskiej pojazdów wyposażonych w elektryczne systemy napędowe. Silniki elektryczne są bardziej wydajne niż silniki spalinowe, więc więcej energii mieszczącej się w akumulatorze wykorzystywanej jest do prowadzenia samochodu. Pojazdy elektryczne marnują mniej energii, szczególnie podczas jazdy w mieście. Ponadto nie dochodzi zwyczajnie do żadnych emisji zanieczyszczeń powietrza, takich jak tlenki azotu i cząstki stałe, z rury wydechowej. Nadal powstają cząstki stałe z hamowania i ze zużycia opon, ale jest ich ogólnie mniej niż w przypadku samochodów z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym. Ponadto w pojazdach elektrycznych hałas jest mniejszy - w szczególności przy mniejszych prędkościach są one mniej hałaśliwe niż samochody konwencjonalne. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, główna korzyść jest związana z jakością powietrza.

Dostawa zakupionych samochodów wraz ze stacjami ładującymi nastapiła w październiku 2020 roku. 

 

Powrót na górę strony