„Poprawa poziomu wyszkolenia ukraińskich policjantów z jednostek specjalnych poprzez organizację szkolenia z zakresu metod i form przygotowania do podjęcia działań minersko-pirotechnicznych”

„Poprawa poziomu wyszkolenia ukraińskich policjantów z jednostek specjalnych poprzez organizację szkolenia z zakresu metod i form przygotowania do podjęcia działań minersko-pirotechnicznych”

dofinansowano z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach polskiej pomocy rozwojowej 2023.

Kwota dofinansowania 224 379,00 PLN

Priorytet: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (CZR 16)
    Cel ogólny: Budowa profesjonalnych, transparentnych, działających dla dobra i bezpieczeństwa publicznego i zgodnie z prawem instytucji krajowych i lokalnych; w tym w zakresie kluczowych reform wynikających z przygotowania do członkostwa w UE

poprzez realizacje powyższego priorytetu projekt osiągnie rezultaty:

1. Wzrost skuteczności działania 15 ukraińskich policjantów z zakresu metod i form przygotowania do podjęcia działań minersko-pirotechnicznych.
2. Przeszkolenie grupy 15 funkcjonariuszy policji Ukrainy pod kątem realizacji dalszych szkoleń kaskadowych dla  50 funkcjonariuszy w rodzimych jednostkach, w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przekazane materiały szkoleniowe.
3. Poszerzenie wiedzy 50 funkcjonariuszy policji Ukrainy w zakresie:
-doboru, wyposażenia, zastosowania oraz praktycznego wykorzystania specjalistycznego sprzętu do prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych
-możliwych rozwiązań systemowych grup pirotechnicznych (na przykładzie SPKP)  w obszarze metodyki i taktyki działania
4. Wymiana doświadczeń 15 ukraińskich i 10 polskich funkcjonariuszy z zakresu identyfikacji, klasyfikacji pocisków i urządzeń wybuchowych w Polsce i w Ukrainie
5. Opracowanie 1 dobrej praktyki dotyczącej metod i form przygotowania do podjęcia działań minersko-pirotechnicznych jako element dydaktyczny do przeprowadzenia szkoleń kaskadowych w Ukrainie dla funkcjonariuszy policji ukraińskiej

Bezpośrednie rezultaty projektu:
•             15 ukraińskich policjantów przeszkolonych z zakresu metod i form przygotowania do podjęcia działań minersko-pirotechnicznych,

•             65 przeszkolonych ukraińskich policjantów w ramach szkolenia kaskadowego w obwodzie rówieńskim w Ukrainie,

•             1 dobra praktyka dotycząca metod i form przygotowania do podjęcia działań minersko-pirotechnicznych

Działanie 1: Szkolenie
Przekazanie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie metod i form przygotowania do podjęcia działań minersko-pirotechnicznych
międzynarodowe szkolenie z tematyki:
- doboru, wyposażenia, zastosowania oraz praktycznego wykorzystania specjalistycznego sprzętu do prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych,
- zasad i warunków bezpieczeństwa podczas realizacji działań minersko-pirotechnicznych,
- taktyki działań minersko-pirotechnicznych,
- etapów działań minersko-pirotechnicznych,
- sposobów neutralizacji urządzeń i materiałów wybuchowych,
- zasad, warunków i sposobów przeprowadzania śledztwa powybuchowego,
- procesowego zabezpieczania śladów i dowodów urządzeń i materiałów wybuchowych

Powrót na górę strony