Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością

flaga Unii Europejskiej

 

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w wysokości 313 855,50 EUR na realizację projektu "Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberpzestępczością" w ramach Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej "Zapobieganie i walka z przestępczością".

Głównym celem realizacji projektu była poprawa i rozwój międzynarodowej współpracy oraz promocja najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości. 

W ramach projektu przeprowadzono dwa międzynarodowe szkoleńnia dotyczące walki z cyberprzestępczością. Spotkania z przedstawicielami państw posiadających doświadczenia w zwalczaniu cyberprzestępczości pozwoliła na zdobycie wiedzy i rozwiązań  w zakresie podejmowania skutecznych działań i doskonalenia struktur służb odpowiedzialnych za walkę z cyberprzestępczością.

Projekt realizowany był w partnerstwie z organami ścigania z Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Powrót na górę strony