„Termomodernizacja zespołu obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów”

logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

 

„Termomodernizacja zespołu obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie znajdujących się przy ul. Grenadierów” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wartość projektu: 5 811 403,00 złotych,

Dofinansowanie NFOŚiGW: 5 548 760,00 złotych

 

Projektem objęto 9 budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Grenadierów. Przedmiotem projektu było m. in.:

- ocieplenie przegród zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- montaż nowej instalacji centalnego ogrzewania, wyposażonej w automatyczne zawory odpowietrzające, 

- wymiana starych grzejników na nowe stalowe, wyposażone w zawory termostatyczne,

- montaż w instalacji c.w.u. zaworów termostatycznych na cyrkulacji i pomp obiegowych sterowanych czasowo.

 

 

ztermomodernizowany budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy Grenadierów   

ztermomodernizowany budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy Grenadierów

ztermomodernizowany budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy Grenadierów

ztermomodernizowany budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy Grenadierów       

  zmodernizowany węzeł cieplny

 

Powrót na górę strony