Termomodernizacja obiektów Komend Miejskich Policji w Zamościu i Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju oraz Komisariatów Policji w Dorohusku i Międzyrzecu Podlaskim

flaga unii europejskiejlogo funduszy europejskich - Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie pozyskała 11 756 359,82 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów Komend Miejskich Policji w Zamościu i Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju oraz Komisariatów Policji w Dorohusku i Międzyrzecu Podlaskim”,  dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wpieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Celem projektu było ograniczenie emisji spalin i poprawa efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków Komend Miejskich Policji w Zamościu i Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju oraz Komisariatów Policji w Dorohusku i Międzyrzecu Podlaskim. W ramach projektu zrealizowano następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, modernizacja/wymiana źródła ciepła, montaż/modernizacja systemu wentylacji, montaż systemu zarządzania energią, wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalacja kolektorów słonecznych, instalacja pompy ciepła, liczniki energii. Koszt wszystkich działań wyniósł 14 089 367,08 zł.

Dzięki realizacji wymienionych projektów termomodernizacji poddane zostały budynki użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 11 827,10 m2, a zapotrzebowanie budynków na energię końcową zmniejszyło się o 8 793,40 GJ.

Zagłaszanie nieprawidłowości

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie informuje, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można zgłaszać poprzez:

 

 

Powrót na górę strony