„Razem bezpieczniej w Europie - wsparcie techniczne dla lubelskiej Policji"

logo programu Hercule III

„Razem bezpieczniej w Europie - wsparcie techniczne dla lubelskiej Policji"

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie realizauje projekt „Razem bezpieczniej w Europie - wsparcie techniczne dla lubelskiej Policji" w ramach Programu Wspólnotowyego Hercule II – Wsparcie Techniczne. Wartość projektu wynosi 275 967,62 EUR, dofinansowanie 120 126,19 EUR.

Głównym celem projektu był wzrost efektywności działań prowadzonych w zakresie zapobiegania i zwalczania. przestępstw popełnianych na szkodę interesów Unii Europejskiej oraz wzmocnienie ochrony budżetów państw członkowskich i budżetu Unii Europejskiej przed nadużyciami w obrocie towarowym.

Celem szczegółowym projektu było :

  • usprawnienie metod i narzędzi wykorzystywanych przez lubelską Policję w walce z przestępczością na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, włączając środki w zakresie zwalczania przemytu papierosów i podrabiania ich znaków akcyzowych,
  • doposażenie lubelskiej Policji w sprzęt techniczny do zastosowania w walce z przemytem papierosów oraz oszust i innych działań przestępczych godzących w interesy finansowe Unii Europejskiej i państw członkowskich.

Rezultaty miękkie:

  • zwiększenie wykrywalności oraz poprawa skuteczności prowadzonych postępowań dotyczących przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej,
  • zwiększenie liczny zatrzymań i skazań, w tym rozbicie kontrabandy (obejmującej przemytu papierosów i tytoniu), nielegalnych produkacji i podrabianai produktów tytoniowych,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji zajmujących się zwalczaniem oszustw finansowych w zakresie obsługi i wykorzystywania sprzętu w związku
    z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej,
  • nabycie technicznego know-how przez funkcjonariuszy Policji z grupy docelowej, w zakresie obsługi i wykorzystywania nowoczesnego sprzętu w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.
Powrót na górę strony