Termomodernizacja obiektów Komend Powiatowych Policji w Łukowie, Opolu Lubelskim, Hrubieszowie oraz Komisariatu Policji w Poniatowej

flaga unii europejskiejlogo funduszy europejskich - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie pozyskała 6 739 881,61 na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów Komend Powiatowych Policji w Łukowie, Opolu Lubelskim i Hrubieszowie oraz Komisariatu Policji w Poniatowej”,  dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wpieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Celem projektu było ograniczenie emisji spalin i poprawa efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków Komend Powiatowych Policji w Łukowie, Opolu Lubelskim i Hrubieszowie oraz Komisariatu Policji w Poniatowej. W ramach projektu zrealizowano następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, modernizacja / wymiana źródła ciepła, montaż/modernizacja systemu wentylacji, montaż systemu zarządzania energią, wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalacja kolektorów słonecznych, instalacja pompy ciepła, liczniki energii. Koszt wszystkich działań wyniósł 7 995 304,71 .

Dzięki realizacji projektu termomodernizacji poddane zostaały budynki użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 5 452,70 m2, a zapotrzebowanie budynków na energię końcową zmniejszyło się o 6 345,60 GJ.

Zagłaszanie nieprawidłowości

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie informuje, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można zgłaszać poprzez:

 

 

Powrót na górę strony