„Termomodernizacja obiektów KMP w Lublinie przy ul Północnej 3”

logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Termomodernizacja obiektów KMP w Lublinie przy ul Północnej 3” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wartość projektu: 4 479 049,00 złotych,

Dofinansowanie NFOŚiGW: 3 228 295,00 złotych

 

Projektem objęto dwa budynki Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ulicy Północnej: budynek biurowy i budynek garażowy. Przedmiotem projektu było m.in.:

- ocieplenie przegród zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- montaż instalacji c.w.u. z zaworami termostatycznymi na cyrkulacji i pompami obiegowymi sterowanymi czasowo,

- wymiana węzła cieplnego, wyposażonego w automatykę pogodową,

- montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania., wyposażonej w automatyczne zawory odpowietrzające, 

- wymiana starych grzejników na nowe stalowe, wyposażone w zawory termostatyczne.

Realizacja:

                             ztermomodernizowany budynek Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

 

                           

                          

                             

                              

 

 

 

Powrót na górę strony