“Combating irregularities in the allocation and use of the EU’s funds – crime schemes, mechanisms and investigation strategies”

 Co-funded by the European Union

W dniach 5 – 9 grudnia 2022 r. w Zakopanem odbyło się seminarium szkoleniowe w ramach projektu „Zwalczanie nieprawidłowości w przydzielaniu i wykorzystaniu środków unijnych - schematy przestępczości, mechanizmy i strategie śledcze” dofinansowanego z Europejskiego Programu do Zwalczania Nadużyć Finansowych (European Anti-Fraud Programme). Seminarium miało na celu analizę obszarów związanych z wykorzystaniem środków unijnych narażonych na korupcję i inne nieprawidłowości, a także wymianę doświadczeńi najlepszych praktyk w zakresie zwalczania przestępstw korupcyjnych oraz innych przestępstw godzących w interesy finansowe UE związanych z funduszami unijnymi, pomiędzy Policją i Administracją Skarbową z Polski, Rumunii i Bułgarii oraz innymi instytucjami kontrolującymi lub dystrybuującymi środki unijne w Polsce.

                                     

 

  

Powrót na górę strony