„Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej w Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim”

logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej w Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wartość projektu: 3 331 586,00 złotych,

Dofinansowanie NFOŚiGW: 3 177 867,00 złotych

 

Projektem objęto budynki: Komendy Miejskiej Policji w Chełmie przy ulicy Żwirki i Wigury 20 (budynki biurowy i warsztatowo magazynowy), Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie przy ulicy Okrzei 11 (budynki biurowy i garażowo-gospodarczy) oraz Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim przy ulicy Zamoyskiego 92 (budynek biurowy). Przedmiotem projektu było m. in..:

- ocieplenie przegród zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- montaż instalacji c. w. u. z zaworami termostatycznymi na cyrkulacji i pompami obiegowymi sterowanymi czasowo,

- wymiana węzła cieplnego, wyposażonego w automatykę pogodową,

- montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, wyposażonej w automatyczne zawory odpowietrzające, 

- wymiana starych grzejników na nowe stalowe, wyposażone w zawory termostatyczne.

Realizacja:

Komenda Miejska Policji w Chełmie

 ztermomodernizowany budynek Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

 

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

      ztermomodernizowany budynek Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

                      

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

                ztermomodernizowany budynek Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim

 

Powrót na górę strony