Train the trainer - Europejska akademia bezpiecznej jazdy: szkolenie zawodowe dla policji

W maju 2015 roku Komenda Miejska Policji w Lublinie otrzymała informację o dofinansowaniu projektu “Train the trainer - Europejska akademia bezpiecznej jazdy: szkolenie zawodowe dla policji” w ramach Programu ERASMUS+. Wartość projektu 12 960 EUR.

Celem projektu  była poprawa jakości i skuteczności szkolenia zawodowego lubelskiej Policji oraz szkolenia zawodowego na poziomie krajowym i europejskim. Cele szczegółowe projektu to:
• podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności policjantów w obszarze doskonalenia zawodowego dzięki udziałowi w wyjazdach edukacyjnych • wprowadzenie innowacyjnych praktyk poznanych za granicą do metodyki szkoleń i wykorzystanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych opracowanych w wyniku realizacji projektu, • poprawa kompetencji językowych oraz świadomości interkulturowej uczestników wymian, • ułatwienie rozwoju zawodowego policjantów poprzez udział w wyjazdach i szkoleniu kaskadowym połączonym z seminarium, • wsparcie rozwoju instytucjonalnego KMP w Lublinie poprzez usprawnienie metod i technik doskonalenia zawodowego • rozwój współpracy pomiędzy partnerami projektu.

Projekt przewidywał wymianę doświadczeń i podniesienie kluczowych kompetencji  w zakresie metodyki szkolenia zawodowego Policji  dzięki organizacji mobilności edukacyjnych dla 12 przedstawicieli kadry odpowiedzialnej za szkolenie zawodowe funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu Policji, we współpracy z instytucjami szkoleniowymi  policji niemieckiej i rumuńskiej w okresie od 04.2016 roku do 05.2016 roku. Obejmował także przeprowadzenie przygotowania uczestników projektu  do wyjazdów edukacyjnych, a po ich zakończeniu szkolenia kaskadowego w połączeniu z seminarium podsumowującym dla lubelskich policjantów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego  z udziałem zagranicznych ekspertów i przedstawicieli współpracujących z lubelska policja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 5 dniowych wymianach uczestniczyły 2 grupy po 6 osób, z których każda udała się do innego partnera przyjmującego.

Uczestnicy poznali systemy szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów, oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie: techniki kierowania pojazdem ( m.in. czynniki osobowe i pozaosobowe wpływające na bezpieczeństwo jazdy, elementy związane z prawidłowa techniką jazdy, czynności mające na celu bezpieczne pokonywanie zakrętów), taktyki bezpiecznej jazdy ( m.in zasady bezpieczeństwa, rozpoznawanie zagrożeń drogowych, dostosowanie stylu jazdy do warunków drogowych, odczytywanie drogi, czytelność zachowań i doboru bezpiecznej odległości, unikanie ryzyka i minimalizacja skutków na każdym etapie sytuacji zagrożenia, podejmowanie szybkich decyzji i wykształcenie prawidłowych odruchów), metodyki i dydaktyki nauczania (m.in właściwe przygotowanie kursantów do treningu praktycznego na torze  manewrowym, zasady bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego).

Realizacja projektu

1. Wizyta studyjna w Berlinie, 11.04. - 15.04.2016 roku

2. Wizyta studyjna w Cluj-Napoce (Rumunia) , 9 - 13.05.2016 roku

3. Seminarium podsumowujące realizację proejktu, 4.10.2016 roku

Rezultaty:

1. Raport z dobrymi praktykami

2. Report with the best practice

3. Słownik pol-ang i ang-pol - słownictwo policyjne

 

Powrót na górę strony