Europejskie zarządzanie jednostkami Policji

 logo programu Leonardo da Vinci

                Europejskie zarządzanie jednostkami Policji - wymiana wiedzy i doświadczeń
 
W maju 2012 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w wysokości 27 584,00 euro na realizację projektu „Europejskie zarządzanie jednostkami Policji - wymiana wiedzy i doświadczeń” w ramach Programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie. Projekt przewidywał wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe 16 lubelskich policjantów i pracowników Policji w Niemczech (Berlin) przez Policję Niemiecką oraz w Hiszpanii (Madryt) przez Narodową Policję Hiszpańską. Obejmuje także przeprowadzenie szkolenia kaskadowego przez uczestników wymiany dla policjantów i pracowników zajmujących się zarządzaniem w jednostkach Policji.
 
Cele projektu:
1. Wymiana oraz pozyskanie wiedzy i doświadczeń posiadanych przez partnerów zagranicznych w zakresie efektywnego zarządzania jednostkami Policji
2. Zwiększenie kwalifikacji zawodowych lubelskich policjantów/pracowników w obszarze skutecznego zarządzania
3. Ułatwienie rozwoju zawodowego policjantów i pracowników poprzez udział w wymianie i szkoleniu kaskadowym oraz zwiększenie atrakcyjności zawodowej na rynku europejskim(możliwość zatrudnienia w instytucjach europejskich),
4. Wsparcie rozwoju KWP w Lublinie przez usprawnienie: metod i technik nauczania kadry kierowniczej oraz zarządzania; wsparcie uczestników wymian w prowadzeniu szkoleń, na podstawie obserwacji umiejętności trenerskich zagranicznych partnerów
5. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i skutecznych metod wypracowanych przez partnerów zagranicznych
6. Zacieśnienie współpracy pomiędzy KWP w Lublinie i partnerami
7. Poprawa umiejętności językowych uczestników wymiany
 
Realizacja projektu
1. Wymiana doświadczeń w Hiszpanii oraz w Niemczech
 
W okresie od maja do czerwca 2013 roku dwie 8 osobowe grupy uczestniczyły w 7 dniowych wizytach studyjnych w Madrycie oraz Berlinie. Uczestnicy poznali teorię i praktykę w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz modele komunikacji. Mieli również okazję poznania sposobów zarządzania jednostkami Policji, zasobami ludzkimi, w tym motywowania, wynagradzania, oceniania, rekrutacji i selekcji, zasad awansu poziomego i pionowego, zarządzania finansami, metod budowania pozytywnego wizerunku Policji w oczach społeczeństwa, zarzadzania ryzykiem oraz zmianą, obowiązujących rozwiązań prawno-organizacyjnych i ekonomicznych w obszarze logistyki, a także zarządzania strategicznego, stosowane przez Policję hiszpańską oraz niemiecką.
 
uczerstnicy wizyty studyjnej w Madrycie   uczestnicy wizyty studyjnej w Berlinie
Powrót na górę strony