Bezpiecznie do celu

logo Programu Leonardo da Vinci
 
„Bezpiecznie do celu - policyjna wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowy
W maju 2011 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Bezpiecznie do celu – policyjna wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w ramach Programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie. Projekt przewidywał wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe 32 lubelskich policjantów w Niemczech (Berlin oraz Schwabisch Hall) przez Policję Niemiecką, w Wilnie przez Policję Litewską i w Paryżu przez Policję Francuską. Obejmował także przeprowadzenie szkolenia kaskadowego przez uczestników wymiany dla policjantów zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Cele projektu:

  1. Wymiana oraz pozyskanie wiedzy i doświadczeń posiadanych przez partnerów zagranicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  2. Zwiększenie kwalifikacji zawodowych lubelskich policjantów w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  3. Ułatwienie rozwoju zawodowego policjantów poprzez udział w wymianie i szkoleniu kaskadowym oraz zwiększenie atrakcyjności zawodowej na rynku europejskim (możliwość zatrudnienia w instytucjach europejskich),
  4. Wsparcie rozwoju KWP w Lublinie przez usprawnienie metod i technik nauczania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego; wsparcie uczestników wymian w prowadzeniu szkoleń, na podstawie obserwacji technik trenerskich zagranicznych partnerów,
  5. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i skutecznych metod wypracowanych przez partnerów zagranicznych,
  6. Zacieśnienie współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie i partnerami,
  7. Poprawa umiejętności językowych uczestników wymiany.
Realizacja projektu
1. Wymiany doświadczeń we Francji, Niemczech oraz na Litwie
    W okresie od lutego do kwietnia 2012 roku cztery 8 osobowe grupy uczestniczyły w 7 dniowych wizytach studyjnych w Massy pod Paryżem, Schwaebisch Hall, Berlinie oraz Wilnie. Uczestnicy poznali teorię i praktykę w zakresie: przeprowadzania kontroli ruchu drogowego i eliminowania nieprawidłowości zarówno dotyczących zachowań uczestników ruchu drogowego, jak i stanu technicznego pojazdów i dróg, zwalczania przestępczości pospolitej związanej z ruchem drogowym (przemyt, tranzyt towarów i pojazdów pochodzących z przestępstw lub mogących służyć do ich popełniania, przemieszczanie się grup przestępczych), zabezpieczania imprez masowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, działalności propagandowo-profilaktycznej wśród uczestników ruchu drogowego, likwidowania skutków zdarzeń drogowych, sporządzania dokumentacji, a także pomocy uczestnikom zdarzeń drogowych, metod współpracy z innymi organami powołanymi między innymi do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od jakości realizacji tych zadań zależy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego(mieszkańców i turystów) na terenie województwa lubelskiego.
 

                 uczestnicy wizyty studyjnej w Schwaebisch Hall       uczestnicy wizyty studyjnej w Berlinie

                               Schwaebisch Hall                                                             Berlin

                                                        uczestnicy wizyty studyjnej w Paryżu

                                                                                  Paryż 

2. Szkolenie kaskadowe

Doświadczenia zebrane podczas wizyt studyjnych, dobre praktyki oraz skuteczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostały przedstawione podczas szkolenia kaskadowego dla policjantów garnizonu lubelskiego z Komend Miejskich i Powiatowych oraz wydziałów KWP w Lublinie, w listopadzie 2012 roku.

 

3. Seminarium podsumowujące realizację projektu

 W dniach 6-8 grudnia 2012 roku, w Zamościu odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Bezpiecznie do celu - policyjna wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Podstawowymi celami seminarium były: wymiana doświadczeń zebranych podczas wizyt studyjnych, upowszechnianie najlepszych praktyk pomiędzy przedstawicielami Policji różnych państw oraz podzielenie się wiedzą na temat skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

                                          uczestnicy seminarium podsumowującego

W seminarium wzięli udział eksperci z Dyrekcji Policji w Schwaebisch Hall, Prezydium Policji w Berlinie i Policji Litewskiej oraz policjanci Wydziałów Ruchu Drogowego KWP w Lublinie oraz Komend Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubelskiego.
Powrót na górę strony