Strengthening and improvement of investigative and operational capability of Police on the external border of the EU

 

The project „Strengthening and improvement of investigative and operational capability of Police on the external border of the EU” was funded by the Union Anti-Fraud programme

 

17 maja 2022 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała umowę grantową na realizację projektu pt. „Strengthening and improvement of investigative and operational capability of Police on the external border of the EU”, w ramach Union-Anti Fraud Programme, komponent “wsparcie techniczne”. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności i potencjału lubelskiej Policji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii, poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu do odzyskiwania i analizy danych i innych dowodów znajdujących się w systemach komputerowych, na nośnikach pamięci i urządzeniach mobilnych wykorzystywanych przez sprawców do popełniania przestępstw, w tym szkolenie personelu w zakresie obsługi tych narzędzi.

Wartość dofinansowania z UE wynosi 130 954,00 Euro.

Powrót na górę strony