Reinforcement of the investigative capability and capacity of operational technique Lublin police officers

 Co-funded by the European Union

 

12 grudnia 2022 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała umowę grantową na realizację projektu pt. „Reinforcement of the investigative capability and capacity of operational technique Lublin police officers by purchase of the advanced technical tools to combat irregularities detrimental to the EU’s budget”, w ramach Union-Anti Fraud Programme, komponent “wsparcie techniczne”. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności i potencjału lubelskiej Policji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii, poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu, w tym szkolenie personelu w zakresie obsługi tych narzędzi.

Wartość dofinansowania z UE wynosi 125 232,00 Euro.

 

On 12th of December, 2022, The Regional Police Headquaters in Lublin  signed the grant agreement for the implementation of the project entitled "Reinforcement of the investigative capability and capacity of operational technique Lublin police officers by purchase of the advanced technical tools to combat irregularities detrimental to the EU’s budget", under the Union-Anti Fraud Program, technical assistance component. The aim of the project is to strengthen the capacity and capability of the Lublin Police to combat fraud, corruption and other illegal activities detrimental to the Union's financial interests, through the purchase of specialized software and equipment, including training of staff in the use of these tools.

The value of the EU funding is €125,232.00.

Powrót na górę strony