Termomodernizacja obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

flaga unii europejskiejlogo funduszy europejskich - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie pozyskała 16 493 288,22 na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie”,  dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wpieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Celem projektu było ograniczenie emisji spalin i poprawa efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, tj. budynku głównego ABCD, którego część C zajmuje Delegatura ABW, budynku G, budynku H oraz Stolarni, Ślusarni i Garażu. W ramach projektu zrealizowano następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja wymiana źródła ciepła, montaż modernizacja systemu wentylacji, montaż systemu zarządzania energią, wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalacja kolektorów słonecznych, instalacja pompy ciepła, liczniki energii. Koszt wszystkich działań wyniósł 19 692 224,78 zł.

Dzięki realizacji wymienionych projektów termomodernizacji poddane zostały budynki użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 12 167,10 m2, a zapotrzebowanie budynków na energię końcową zmniejszyło się o 5 527 GJ.

Zagłaszanie nieprawidłowości

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie informuje, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można zgłaszać poprzez:

     

 

 

Powrót na górę strony