Kryminalistyka - wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w wysokości 189 963,50 EUR na realizację projektu "Kryminalistyka - wspólne wyzwania dla organów ścigania w UE" w ramach Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej "Zapobieganie i walka z przestępczością". W ramach wspólnych działań wypracowane zostały minimalne kryteria jakości, po spełnieniu których wydane opinie lub ekspertyzy w określonej dziedzinie kryminalistyki, są akceptowalne przez organy policyjne i sądowe w danym krau będącym partnerem przedsięwzięcia. Projekt przewiduje:

- spotkanie Zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem,

- warsztaty szkoleniowe dotyczące wymiany wiedzy, doświadczeń w zakresie daktyloskopii,

- szkolenie dotyczące wzmocnienia współpracy w zakresie kryminalistyki (chemii),

- międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację przedsięwzięcia.

W realizację projektu zaangażowane były laboratoria kryminalistyczne z Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier, a także Prokuratura Apelacyjna w Lublinie i Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Realizacja projektu:

1. spotkanie Zespołu ds.. realizacji projektu, Kazimierz Dolny 16-18.03. 2015 roku.

2. Warsztaty z zakresu badań fizykochemicznych, Kazimierz Dolny 21-26 wrzesnia 2015 roku.

3. Warsztaty z zakresu badań daktyloskopijnych, Lublin 19-24 października 2015 roku.

4. Konferencja podsumowująca projekt, Zamośc 30 listopada - 2 grudnia 2015 r.

 
Powrót na górę strony