Regionalny Program Operacyjny WL na lata 2007-2013

Projekt "Lubelskie bezpieczne" 
W dniu 15 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania przyznając między innymi Komendzie Wojewódzkiej Policji środki na realizację projektu „Lubelskie Bezpieczne”. Wartość projektu opiewa na kwotę 18 656 848,35  z czego dofinansowanie wyniosło 12 539 921,57 . Projekt realizowany był w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.
 W ramach powyższego projektu zrealizowano następujące zadania:
-  wybudowano uniwersalną platformę realizacji usług korespondencji głosowej i przesyłu danych pod kątem wykorzystania dla stanowiska wspomagania dowodzenia we wszystkich komendach miejskich i powiatowych garnizonu lubelskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
-  uruchomiono Stanowisko Wspomagania Dowodzenia w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie,
-  przygotowano infrastrukturę dla wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych w tym pozyskano na własność Policji, sieć światłowodową w obrębie działania Komendy Miejskiej Policji w Lublinie,
-   uruchomiono publiczne punkty dostępu do sieci Internet w obiektach Policji. Takie terminale zostały założone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wszystkich komendach miejskich i powiatowych województwa lubelskiego oraz w komisariatach Policji w Niemcach, Bełżycach i Bychawie (łącznie 24 stanowiska).
Powyższa realizacja dostosowała system koordynacji działań służb bezpieczeństwa publicznego w ramach krajów UE, poprawiła niedogodności w funcjonowaniu wcześniej eksploatowanych systemów radiokomunikacyjnych, a także w sposób nieoceniony usprawniła pracę Policji. Przedsięwzięcie zostało zakończone grudniu w 2012 roku. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Regionalnego Programu Opercyjnego Województwa Lubelskiego dostępne są na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl
 
Powrót na górę strony