Projekt "Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim"

W grudniu 2018 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała z Komisją Europejską umowę grantową na realizację projektu "Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim" w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wartość projektu wynosi  396 726.04 Euro. Projekt będzie realizowany od stycznia 2019 roku do 31 marca 2020 roku

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału beneficjentów projektu: Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Prezydium Policji w Berlinie, Generalnej Dyrekcji Policji Państwowej w Bułgarii, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Okręgowego Inspektoratu Policji Satu Mare, Generalnego Inspektoratu Rumuńskiej Policji i Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii, w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością narkotykową poprzez walkę z przemytem narkotyków, ułatwianie wymiany informacji na temat możliwości technicznych, a także likwidacji magazynów i urządzeń do produkcji nielegalnych narkotyków.

W ramach projektu odbędą się wizyty studyjne do Bułgarii, Estonii, Niemiec, Rumunii i Hiszpanii, których głównym celem będzie poznanie możliwości technicznych (sprzętu i oprogramowania) partnerów, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zapoznanie się z regulacjami prawnymi i strategiami dotyczącymi polityki antynarkotykowej, poznanie struktury organizacyjnej sekcji narkotykowych oraz zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W ramach projektu planowane jest również przeprowadzenie dwóch sześciodniowych warsztatów szkoleniowych w Polsce: pierwsze warsztaty obejmujące teorię połączoną z ćwiczeniami praktycznymi w przypadku przemytu narkotyków poprzez "zieloną granicę" z Ukrainą, drugie warsztaty szkoleniowe realizowane będą w Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych, podczas których uczestnicy  zapoznają się z metodami likwidacji magazynów i urządzeń produkcyjnych nielegalnych narkotyków.

Realizacja projektu:

1. Kick-off meeting dla koordynatorów projektów wdrażanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2. Spotkanie Zespołu Zarządzającego projektem, Kazimierz Dolny, 5-8 maja 2019 roku / Project Team meeting, Kazimierz Dolny, 5-8 May 2019

3. Wizyta studyjna w Madrycie 26 - 29 maja 2019 roku  /   Study visit to Madrid, 26 - 29 May 2019

4. Wizyta studyjna w Bułgarii, 11 - 14 czerwca 2019 roku  /   Study visit to Bulgaria, 11 - 14 June 2019

5. Wizyta studyjna w Rumunii, 25 - 28 czerwca 2019 roku  Study visit to Romania, 25 - 28 June 2019

6. Wizyta studyjna w Estonii, 9 - 12 września 2019 roku / Study visit to Estonia, 9 - 12 September 2019

7. Wizyta studyjna w Niemczech, 23 - 26 września 2019 roku / Sutdy visit to Germany, 23 - 26 September 2019

8 Warsztaty na "zielonej ganicy", 21 - 26 października 2019 roku / Workshops "on the green border", 21 - 26 October 2019

9. Warsztaty dot. likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych (panel I oraz panel II), 4 - 9 listopada 2019 roku, 25 - 30 listopada 2019 roku / Workshops concernincdismantling illegal drug laboratories (panel I and panel II), 4 - 9 November 2019, 25 - 30 November 2019

 

 

Powrót na górę strony