Wizyta studyjna w Estonii

Wizyta studyjna w siedzibie Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policja.

W dniach 9 -12 września 2019 roku odbyła się wizyta studyjna do Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej dotycząca projektu „Zwiększenie możliwości usług w zakresie zwalczania handlu narkotykami na poziomie europejskim” finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej - Policja.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z możliwościami technicznymi  Policji estońskiej
w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie.

Podczas wizyty przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Narodowej Policji hiszpańskiej, Prezydium Policji w Berlinie, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare oraz Generalnego Inspektoratu Policji rumuńskiej zapoznali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi używania / handlu narkotykami oraz strategiami państwowymi dotyczącymi polityki antynarkotykowej w Estonii. Przedstawiono im także strukturę organizacyjną sekcji narkotykowej i jej zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej, wyposażenie i główne problemy, z którymi mierzy się Policja estońska .

Okazuje się, że Estonia nie jest znaczącym konsumentem na rynku narkotyków, ale jest krajem o charakterze tranzytowym. Na rynku estońskim większość narkotyków sprzedawana jest w Internecie, tzw. „Dark Net”, gdzie zarówno sprzedawcy, jak i konsumenci pozostają anonimowi. Szczególną uwagę zwrócono na wydział kryminalny ze względu na jego wiodącą rolę w dziedzinie zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej, a także na Straż Graniczną jako ogniwo zapewniające bezpieczeństwo na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Wydział Kryminalny estońskiej policji  (Wydział Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej) ściśle współpracuje w tym zakresie ze Służbą Celną Estonii. Partnerzy projektu odwiedzili drogowe przejście graniczne w Narwie (granica estońsko-rosyjska), gdzie zaprezentowano im pracę psów wykrywających przemyt narkotyków. Zapoznali się również ze sprzętem wykorzystywanym do kontroli radiometrycznej obsługiwanym przez estońską służbę celną. Szczególny nacisk położono na mobilny skaner rentgenowski, który skanuje cały pojazd i pozwala na znaczne wyeliminowanie przemytu w skrzyniach konstrukcyjnych samochodów.

Dzięki tej wizycie uczestnicy mogli wymieniać informacje w związku z ich codziennymi działaniami dotyczącymi zwalczania handlu narkotykami i nawiązywać kontakty robocze, które mogą być owocne w ich pracy.

uczestnicy wizyty studyjnej

 

Powrót na górę strony