spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu

  

Spotkanie Zespołu do spraw realizacji projektu Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskimwspółfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policja. Celem spotkania było dokonanie ustaleń dotyczących realizacji projektu.

   uczestnicy spotkania      

W dniach 5- 8 maja 2019 roku w Kazimierz dolnym nad Wisłą odbyło się spotkanie członków zespołu zarządzającego projektem Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskimfinansowanego w ramach funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego- Policja.  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Prezydium Policji w Berlinie, Okręgowego Inspektoratu Policji Rumuńskiej w Satu Mare oraz Generalnego Dyrektoriatu Policji Rumuńskiej. Podczas spotkania omówiono założenia projektu: działania, rezultaty, raportowanie do Komisji Europejskiej, rozliczenia finansowe z partnerami oraz KE zasady komunikacji i współpracy podczas realizacji projektu. Partnerzy ustalili daty działań projektowych oraz zostali zapoznani ze wstępnymi programami wizyt studyjnych oraz programami warsztatów, a ze swej strony przekazali informacje na temat reprezentowanych przez nich jednostek  z uwzględnieniem zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Ustalone terminy wizyt studyjnych:

  • wizyta studyjna do Hiszpanii: 26 - 29  maja 2019 roku
  • wizyta studyjna do Bułgarii : 11 - 14 czerwca 2019 roku
  • wizyta studyjna do Rumunii: 25 - 28  czerwca 2019 roku
  • wizyta studyjna do Estonii: 9 - 12  września 2019 roku
  • wizyta studyjna do Niemiec: 23 - 26  września 2019 roku
  • I warsztaty: 21 - 25  października 2019 roku
  • II warsztaty w podziale na 2 panele: 4- 9 listopada 2019 roku i 25-29  listopada 2019 roku.

Sporządzono listę kontaktową, która ułatwiać będzie komunikację pomiędzy partnerami projektu oraz plan komunikacji.

                              

     

 

   

Powrót na górę strony