Kick-off meeting dla koordynatorów projektów wdrażanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

     W dniu 4 lutego 2019 roku przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wzięli udział w kick-off meeting dla koordynatorów projektów dofinansowanych przez Komisję Europejską. W spotkaniu plenarnym, oprócz przedstawicieli  Dyrekcji Generalnej Migracji i Spraw Wewnętrznych wzięli udział koordynatorzy projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programów unijnych: Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego- Policja, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Granice oraz Fundusz Sprawiedliwości.  Przedstawiciele Komisji Europejskiej omówili najnowsze trendy w  polityce rozwoju projektów finansowanych ze źródeł unijnych. W nowej perspektywie szczególny nacisk zostanie położony na projekty związane z działaniami służącymi zarządzaniu migracją we wszystkich jej aspektach, m.in. w zakresie wykrywania, rozbijania i ścigania siatek przemytników oraz ujednolicania praktyk krajów Unii Europejskiej stosowanych w zakresie powrotów, zapewnienia silnego, wspólnego zarządzania granicami zewnętrznymi poprzez pełną operacyjność Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, nowe propozycje dotyczące inteligentnych granic oraz finansowanie inicjatyw w Afryce Północnej, aby zwiększyć zdolności tego regionu do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratunkowych.

 

                            prezentacja założeń funduszy        

      Druga część spotkania: tematyczna została przeprowadzona w podziale na grupy, w zależności od programu, w ramach którego konkretny projekt danej instytucji dostał dofinansowanie. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wzięli udział w sesji tematycznej dotyczącej szczegółowych wymogów w zakresie zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – policja (panel Narkotyki). Spotkanie to poprowadziła Dyrektor Departamentu  do spraw przestępczości zorganizowanej i narkotykowej – Pani Floriana SIPALA. Na szczegółowe pytania stawiane przez koordynatorów projektów dot. cyklu projektu od chwili przyznania dofinansowania aż do jego finalnego rozliczenia i raportowania, odpowiadał Pan Petar Kovachev, który jest m.in. opiekunem ze strony Komisji Europejskiej projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie  „Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim”.  Omówiono m.in. zasady uczestnictwa w projektach,  zapisy modelowej umowy grantowej z Komisją Europejską, rolę koordynatora oraz  procedury związane z systemem elektronicznej obsługi grantów w ramach Participant Portal (portalu użytkownika).

Powrót na górę strony