Zakończone postępowania - Policja Lubelska

Zakończone postępowania

Zakończone postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania - po upływie terminu na wykorzystanie środków ochrony prawnej.

nr referencyjny Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień

Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
26/20/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. euro 45310000-3 45311000-0 45314000-1 Instalacja urządzeń telekomunikacyjnych dla zakończenia realizacji inwestycji dotyczącej zadania pn. „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Annopolu” przetarg nieograniczony przetarg nieograniczony więcej
28/01/20/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
art. 138o usługi społeczne 16.06.2020 godz. 11:00 więcej
22/61/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. euro 71320000-7 45110000-1 45111220-6  45111291-4  34928200-0 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót rozbiórkowych budynku garażowego w KPP w Parczewie przetarg nieograniczony 25.05.2020 godz. 11:00 więcej
23/35/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. euro 45000000-7 45311200-8 45421100-5 45442100-8 4533220-7 45100000-3 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo – kuchennym w KMP w Lublinie pod potrzeby administracyjno - biurowe dla CBŚP” zamówienie z wolnej ręki x więcej
08/75/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. euro 71320000-7 45000000-7 45231600-1 Projekt i budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej do sieci OST 112 przetarg nieograniczony

10.04.2020

03.04.2020 godz. 11:00

więcej
05/14/20/SZP/D poniżej 139 tys. euro 30237000-9 30237200-1 30237300-2 32352100-6 Dostawa części, akcesoriów informatycznych, teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony

20.03.2020

17.03..2020

12.03.2020 godz. 11:0
więcej

18/22/20/SZP/B

poniżej 5 350 tys. euro 45310000-3 45311000-0 71320000-7 Zaprojektowanie i wybudowanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w wybranych obiektach KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 11.05.2020  godz. 11:00 więcej
15/68/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 50112000-3 Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 29.04.2020 godz. 11:00 więcej
03/71/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 50118110-9 98351110-2 Usługi holowania, przewozu
i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji
przetarg nieograniczony 03.03.2020 godz. 11:00 więcej
19/56/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. euro 45261900-3 45000000-7 KPP w Radzyniu Podlaskim - remont dachów przetarg nieograniczony 19.05.2020 godz. 11:00 więcej
12/69/20/SZP/D poniżej 139 tys. euro

34114200-1

34144900-7
Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych, elektrycznych samochodów osobowych w wersji oznakowanej ze stacjami do ładowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 21.04.2020 godz.11:00 więcej
20/01/20/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
art. 138o usługi społeczne 12.05.2020 godz. 11:00 więcej
11/52/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. eur 32323500-8 45310000-3 42961100-1 45420000-7 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu przetarg nieograniczony 22.04.2020 godz. 11:00 więcej
16/50/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. euro 45400000-1 45410000-4 45430000-0 45440000-3 45450000-6 Remont pomieszczeń garażowych w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach przetarg nieograniczony 06.05.2020 godz. 11:00 więcej
06/70/20/SZP/D poniżej 139 tys. euro 34351100-3 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony 12.03.2020 godz. 11:00 więcej    
01/11/20/SZP/D poniżej 139 tys. euro 30125100-2 30192320-0 30124300-7 30125110-5 30192113-6 Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do drukarek i faxów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległyc
h
przetarg nieograniczony 18.02.2020 godz. 11:00 więcej
09/01/20/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
art. 138o usługi społeczne 16.03.2020 godz. 11:00 więcej
04/10/20/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55520000-1 55321000-6 Świadczenie usługi żywienia osób zatrzymanych w: PDOZ KPP w Hrubieszowie i PDOZ KWP w Lublinie, policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka KWP w Lublinie oraz policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrostycznego Policji w Lublinie art. 138o usługi społeczne 27.02.2020 godz. 11:00 więcej
07/01/20/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
art. 138o usługi społeczne 13.03.2020 godz. 11:00 więcej
02/01/20/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
art. 138o usługi społeczne 19.02.2020  godz. 11:00 więcej
88/06/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 18100000-0 18130000-9 18142000-6 18143000-3 18220000-7 18811000-7 18812200-6 18830000-6 18831000-3 35113000-9 39514100-9 44315100-2 Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 03.12.2019 godz. 11:00 więcej
79/17/19/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 05.12.2019 godz. 11:00 więcej
15/56/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 48000000-8 48311000-1 48311100-2 48800000-6 48820000-2 Dostawa i wdrożenie systemu serwera faxów na potrzeby jednostek Policji garnizonu lubelskiego przetarg nieograniczony

22.03.2019

19.03.2019 godz.11:00

więcej
20/8.9/19/SZP/D powyżej 144 tys. euro 39121100-7 39141300-5 39121200-8 39150000-8 39132100-7 39143113-1 39141000-2 39136000-4 39131000-9 39113600-3 39112000-0 39143310-2 39151200-7 39143122-7 39113200-9 44421000-7 39141100-3 39131100-0 44316400-2 Dostawa sprzętu kwaterunkowego – mebli biurowych z płyty okleinowanej oraz metalowego wyposażenia meblowego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 05.04.2019 godz. 11:00 więcej
21/57/19/SZP/D powyżej 144 tys. euro 30213000-5 30231300-0 30231300-0  38520000-6 30232110-8 30213100-6 38652100-1  Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 06.05.2019 godz. 11:00 więcej
87/19/19/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34114200-1 79632000-3 Wielozadaniowe mobilne stanowisko
do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, obserwacji i rejestracji dalekosiężnej, termowizyjnej oraz ukrytego monitoringu
przetarg nieograniczony 25.11.2019 godz. 11:00 więcej
31/42/19/SZP/B poniżej 5 548 tys.euro 45223000-6 71320000-7 45110000-1 45400000-1 45410000-4 45421000-4 45430000-0 45440000-3 45450000-6 45310000-3 32235000-9 45311000-0 45312100-8 45312200-9 45317000-2 45330000-9 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie przetarg nieograniczony 30.04.2019 godz. 11:00 więcej
34/27/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 65310000-9 Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie do  Komisariatu Policji w Kocku, VI Komisariatu Policji w Lublinie, Posterunku Policji w Sławatyczach
zamówienie w trybie z wolnej ręki
x więcej
49/57/19/SZP/D powyżej 144 tys. euro 30213000-5 30231300-0 38520000-6 30232110-8 30213100-6 38652100-1 32420000-3 Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 18.07.2019 godz. 11:00 więcej
90/16/19/SZP/B poniżej 5 548 tys.euro 45000000-7 45400000-1 45332200-5 Zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania pn.: „Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego – pakiet nr IV -  KPP w Hrubieszowie
zamówienie w trybie z wolnej ręki
x więcej
89/12/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 38433000-9 Dostawa ręcznego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 06.12.2019 godz. 11:00 więcej
83/25/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50340000-0 50700000-2 35121700-5 Serwisowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych
w obiektach Policji województwa lubelskiego
przetarg nieograniczony 08.11.2019 godz. 11:00 więcej
82/62/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 79342200-5 39294100-0 Materiały informacyjno-promocyjne przetarg nieograniczony 21.10.2019 godz. 11:00 więcej
85/03/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
art. 138o usługi społeczne 12.11.2019 godz. 11:00 więcej
86/38/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45310000-3 45330000-9 45400000-1 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zamówienia pn.: Remont bieżący KMP w Lublinie zamówienie z wolnej ręki x więcej
84/16/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 32300000-6 Dostawa mikrofonu kierunkowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
przetarg nieograniczony 15.11.2019 godz. 11:00 więcej
77/26/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50730000-1 Serwisowanie klimatyzatorów
i urządzeń wentylacji mechanicznej zainstalowanych w obiektach Policji województwa lubelskiego
przetarg nieograniczony 09.10.2019 godz. 11:00 więcej
74/19/19/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34114200-1 79632000-3 Wielozadaniowe mobilne stanowisko
do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, obserwacji i rejestracji dalekosiężnej, termowizyjnej oraz ukrytego monitoringu
przetarg nieograniczony

25.10.2019 godz. 11:00

więcej
76/20/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 34351100-3 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 04.10.2019 godz. 11:00 więcej
75/36/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45400000-1 45420000-7 45430000-0 45332200-5 45310000-3 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zamówienia pn.: Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - KMP w Zamościu zamówienie z wolnej ręki x wiecej
78/45/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45442110-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu przetarg nieograniczony 15.10.2019 godz. 11:00 więcej
81/03/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
art. 138o usługi społeczne 21.10.2019 godz. 11:00 więcej
80/16/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 32300000-6 Dostawa mikrofonu kierunkowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
przetarg nieograniczony 18.10.2019 godz.11:00 więcej
71/23/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09132100-4 09134100-8 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych na potrzeby Komisariatu Policji w terespolu przetarg nieograniczony 12.09.2019 godz. 11:00 więcej
66/53/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30125100-2 30192320-0 30124300-7 30125110-5 30192113-6 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych przetarg nieograniczony 01.08.2019 godz. 11:00 więcej
51/21/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50118110- 9 98351110-2 Usługi holowania, przewozu
i parkowania pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji
przetarg nieograniczony 24.06.2019 godz. 11:00 więcej
69/01/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 79951000-5 Organizacja spotkań
w ramach realizacji projektów finansowych
ze źródeł zewnętrznych
art. 138o usługi społeczne 14.08.2019 godz. 11:00 więcej
43/24/19/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 05.07.2019 godz. 11:00 więcej
65/20/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 34351100-3 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony 05.08.2019 godz. 11:00 więcej
73/34/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 42961100-1 35125300-2 45311200-2 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: „Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach KWP w Lublinie – Laboratorium Kryminalistyczne KWP Lublin” zamówienie z wolnej ręki x więcej
72/45/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45442110-1 45310000-3 42961100-1 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu przetarg nieograniczony 18.09.2019 godz. 11:00 więcej
70/03/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o usługi społeczne 22.08.2019 godz. 11:00 więcej
67/54/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50332000-1 Wykonanie prac konserwacyjno – remontowych masztów antenowych
w jednostkach organizacyjnych lubelskiego garnizonu Policji
przetarg nieograniczony 01.08.2019 godz. 11:00 więcej
61/07/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 35125100-7 Dostawa czujników czadu i gazu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 05.07.2019 godz.11:00 więcej
64/14/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50413000-3 Serwisowanie urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym przetarg nieograniczony 19.07.2019 godz. 11:00 więcej
44/66/19/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów "oznakowanych" przetarg nieograniczony 08.07.2019 godz. 11:00 więcej
60/45/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45442110-1 45310000-3 42961100-1 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu przetarg nieograniczony 16.07.2019 godz. 11:00 więcej
68/40/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45400000-1 45430000-0 45440000-3 45450000-6 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu PP w Modliborzycach” zamówienie z wolnej ręki x więcej
62/49/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45111100-9 45262330-3 45410000-4 45432000-4 45442100-8 Usunięcie przyczyn i skutków awarii stropu w budynku Komendy Powiatowej Policji
w Tomaszowie Lubelskim – naprawa stropu
przetarg nieograniczony

26.07.2019

19.07.2019 godz. 11:00

więcej
57/01/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 799951000-5 Organizacja spotkań w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych art. 138o usługi społeczne 08.07.2019 godz.11:00 więcej
63/41/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 71320000-7 45110000-1 45223000-6 45400000-1 45410000-4 45421000-4 45430000-0 45440000-3 45450000-6 45310000-3 32235000-9 45311000-0 45312100-8 45312200-9 45317000-2 45330000-9 Zaprojektowanie i wykonanie remontu   w Komendzie Powiatowej Policji            
w Puławach
przetarg nieograniczony 29.07.2019 godz. 11:00 więcej
54/26/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50730000-1 Serwisowanie klimatyzatorów i urządzeń wentylacji mechanicznej zainstalowanych w obiektach Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 19.06.2019 godz. 11:00 więcej
56/58/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30237300-2 32352100-6 Dostawa części i akcesoriów informatycznych i radiokomunikacyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 02.07.2019 godz. 11:00 wiecej
58/34/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 42961100-1 35125300-2 45311200-2 45420000-7 45450000-6 Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach KWP w Lublinie - Laboratorium Kryminalistyczne KWP
w Lublinie
przetarg nieograniczony 01.07.2019 godz. 11:00 więcej
19/24/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 25.03.2019 godz. 11:00 więcej
47/13/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30197640-4 30197630-1 Dostawa papieru do urządzeń drukujących
i powielających dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
przetarg nieograniczony 17.06.2019 godz. 11:00 więcej
45/64/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 32250000-0 Najem telefonów komórkowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 05.06.2019 godz.11:00 więcej
55/54/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50332000-1 Wykonanie prac konserwacyjno – remontowych masztów antenowych w jednostkach organizacyjnych lubelskiego garnizonu Policji przetarg nieograniczony 11.07.2019 godz. 11:00 więcej
28/12/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 38433000-9 38000000-5 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 24.04.2019 godz. 11:00 więcej
59/63/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55100000-1 55300000-3 Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem 12 policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji   w Lublinie art. 138o. usługi społeczne 25.06.2019 godz. 11:00 więcej
35/10/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 30121300-6 50313200-4 Dostawa kserokopiarek wraz ze świadczeniem kompleksowych przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 20.05.2019 godz. 11:00 więcej
53/48/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45310000-3 45332200-5 KPP w Radzyniu Podlaskim - remont bieżący, w tym remont dachu przetarg nieograniczony 26.06.2019 godz. 11:00 więcej
50/41/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 71320000-7 45110000-1 45223000-6 45400000-1 454110000-4 45421000-4 45430000-0 45440000-3 45450000-6 45310000-3 32235000-9 45311000-0 45312100-8 45312200-9 45317000-2 45330000-9 Zaprojektowanie i wykonanie remontu w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach przetarg nieograniczony 25.06.2019 godz. 11:00 więcej
39/18/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50112000-3 Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego przetarg nieograniczony 21.05.2019 godz.11:00 więcej
46/55/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 32236000-6 Dostawa radiotelefonów dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
przetarg nieograniczony 10.06.2019 godz. 11:00 więcej
48/07/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 35125100-7 Dostawa czujników czadu i gazu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 17.06.2019 godz. 11:00 więcej
38/39/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45310000-3 45330000-9 45400000-1 Remont pomieszczeń dla potrzeb CBŚP zlokalizowanych w KMP w Lublinie ul. Północna 3 przetarg nieograniczony 04.06.2019 godz.11:00 więcej
41/49/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45111100-9 45262330-3 45410000-4 45432000-4 45442100-8 Usunięcie przyczyn i skutków awarii stropu w budynku Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim – naprawa stropu przetarg nieograniczony 12.06.2019 godz.11:00 więcej
26/55/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 32236000-6 Dostawa radiotelefonów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 05.04.2019 godz.11:00 więcej
52/63/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55100000-1 55300000-3 Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów delegowanych do pełnienia służby w sezonowych posterunkach Policji na terenie
woj. lubelskiego
art. 138o. usługi społeczne 12.06.2019 godz. 11:00 więcej
06/60/19/SZP/U powyżej 144 tys. euro 64214400-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony

28.03.2019

 godz.11:00

więcej
36/38/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45310000-3 45330000-9 45400000-1 Remont bieżący KMP w Lublinie przetarg nieograniczony 15.05.2019 godz. 11:00 więcej
33/33/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 42961100-1  45311200-2 45317000-2 45420000-7 45450000-6 45311000-0 45312100-8 Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach KWP w Lublinie - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 07.05.2019 godz. 11:00 więcej
42/34/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 42961100-1 35125300-2 45311200-2 45317000-2 45420000-7 45450000-6 Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach KWP w Lublinie - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 30.05.2019 godz.11:00 więcej
27/58/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30237000-9 30237200-1 30237300-2 32352100-6 Dostawa części i akcesoriów informatycznych i radiokomunikacyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 10.04.2019 godz 11:00 więcej
40/65/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 33124130-5 Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania śladów genetycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
przetarg nieograniczony 17.05.2019 godz. 11:00 więcej
37/01/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 79951000-5 Organizacja spotkań w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych art. 138o. usługi społeczne 09.05.2019 godz. 11:00 więcej
30/03/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla KWP
w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 18.04.2019 godz.11:00 więcej
23/48/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45310000-3 45332200-5 KPP w Radzyniu Podlaskim - remont bieżący, w tym remont dachu przetarg nieograniczony 08.04.2019 godz. 11:00 więcej
25/20/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 34351100-3 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia
do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych
przetarg nieograniczony 10.04.2019 godz. 11:00 więcej
29/64/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 32250000-0 Najem telefonów komórkowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 09.05.2019 godz. 11:00 wiecej
17/27/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 26.03.2019 godz. 11:00 więcej
24/37/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45400000-1 Wykonanie wielobranżowych robót remontowych
w obiektach zaplecza technicznego Policji przy
ul. Grenadierów 3 w Lublinie - remont posadzek
przetarg nieograniczony 15.04.2019 godz. 11:00 więcej
08/18/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50112000-3 Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego przetarg nieograniczony 20.02.2019 godz.11:00 więcej
16/61/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45231600-1 Projekt i budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej do sieci OST 112 przetarg nieograniczony 02.04.2019 godz 11:00 więcej
32/63/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55100000-1 55300000-3 Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem 34 policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o. usługi społeczne 17.04.2019 godz. 11:00 więcej
22/05/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55300000-3 55321000-6 Świadczenie usług żywienia osób zatrzymanych
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego KPP w Tomaszowie Lubelskim, KPP we Włodawie
i KPP w Łukowie
art. 138o. usługi społeczne 27.03.2019 godz.11:00 więcej
14/30/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 71320000-7 45216110-8 45110000-1 45111291-4 45220000-5 45233220-7 45310000-3 45320000-6 45330000-9 45400000-1 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji Posterunku Policji w Tyszowcach (powiat tomaszowski) przetarg nieograniczony 22.03.2019 godz.11:00 więcej
13/54/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 71336000-2 71356100-9 Wykonanie ekspertyz masztów oraz infrastruktury antenowej sieci radiokomunikacyjnej przetarg nieograniczony 19.03.2019 godz. 11:00 więcej
12/28/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45216110-8 45110000-1 45111291-4 45220000-5 45233220-7 45310000-3 45320000-6 45330000-9 45400000-1 Przebudowa  i rewitalizacja nieruchomości Policji położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 / Grenadierów 3 przetarg nieograniczony 27.03.2019 więcej
09/15/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50433000-9 50413000-3 Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przetarg nieograniczony 15.02.2019 godz.11:00 więcej
07/53/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30125100-2 30192320-0 30124300-7 30125110-5 30192113-6 Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do drukarek i faxów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych
przetarg nieograniczony 12.02.2019 godz. 11:00 więcej
18/04/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45310000-3 45400000-1 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: Wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie zamówienie z wolnej ręki x więcej
10/22/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09211100-2 09211620-3 09211600-7 Dostawa fabrycznie nowych olejów silnikowych oraz przekładniowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony

27.02.2019

25.02.2019 godz.11:00

więcej
11/03/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla KWP w Lublinie art. 138o. usługi społeczne 04.03.2019 godz. 11:00 więcej
05/29/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45262600-7 45310000-3 45400000-1 Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Komendy Miejskiej Policji
w Lublinie przy ulicy Północnej 3
przetarg nieograniczony 20.02.2019 godz. 11.00 więcej
01/56/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 48000000-8 48311000-1 48311100-2 48800000-6 48820000-2 Dostawa i wdrożenie systemu serwera faksów na potrzeby jednostek Policji garnizonu lubelskiego przetarg nieograniczony

01.02.2019

25.01.2019 godz. 11.00

więcej
04/05/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55300000-3 55321000-6 Świadczenie usługi żywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policjantów KMP w Zamościu, KMP w Białej Podlaskiej, KPP w Janowie Lubelskim, KPP Radzyniu Podlaskim oraz KPP we Włodawie art. 138o. usługi społeczne 30.01.2019 godz.11:00 więcej
03/03/19/SZP/U poniżej 750 tys.euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 04.02.2019 godz. 11.00 więcej
89/09/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50118110-9 98351110-2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 04.01.2019 godz. 11.00 więcej
80/10/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów typu furgon w wersji nieoznakowanej przetarg nieograniczony 28.12.2018 godz.11.00 więcej
87/14/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30213000-5 30213100-6 30231300-0 30232110-8 30232150-0 38652100-1 38520000-6 Dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 11.12.2018 godz. 11.00 więcej
71/33/18/SZP/U powyżej 144 tys. euro 65310000-9 Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie do obiektów KWP w Lublinie: PP w Siedliszczach (KMP Chełm) oraz KP w Wisznicach (KMP w Białej Podlaskiej) zamówienie w trybie z wolnej ręki x więcej
75/04/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09132100-4
09134220-5
Dostawa paliw płynnych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 07.11.2018 godz. 11.00 więcej
82/23/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30125000-1 50313100-3 Konserwacja i naprawy eksploatacyjne urządzeń do powielania dokumentów przetarg nieograniczony 20.11.2018 godz. 11.00 więcej
02/04/19/SZP/B poniżej 5 548 tys. euro 45000000-7 45111291-4 45233250-6 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: Wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie zamówienie z wolnej ręki x więcej
74/05/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 27.11.2018 godz.11:00 więcej
77/37/18/SZP/D poniżej 5 548 tys. euro 45311200-2 45421100-5 45442100-8 45430000-0 Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Komisariatu Policji w Józefowie” zamówienie z wolnej ręki x więcej
86/26/18/SZP/D

poniżej 144 tys. euro

38651000-3 32351000-8 38650000-6 Dostawa sprzętu fotograficznego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 07.12.2018 godz. 11.00 więcej
67/31/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 21.09.2018 godz. 11:00 więcej
88/38/18/SZP/B poniżej 5 548 tys. euro 45233220-7 45332200-5 zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu PP w Modliborzycach” zamówienie z wolnej ręki x więcej
85/44/18/SZP/B poniżej 5 548 tys. euro 45233220-7 45421100-5  45310000-3 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do zadania pn. „Roboty budowlane wielobranżowe w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie zamówienie z wolnej ręki x więcej
84/27/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 38432210-7 Dostawa chromatografów gazowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie przetarg nieograniczony 21.11.2018 godz.11.00 więcej
83/64/18/SZP/B poniżej 5 548 tys. euro 45331000-6 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania pn.: Termomodernizacja
i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego – KPP w Opolu Lubelskim
zamówienie z wolnej ręki x więcej
65/32/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09135100-5 Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby wybranych jednostek Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 12.10.2018 godz. 11:00 więcej
57/07/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50116000-1 42123500-2 42120000-6 34327200-7 31612200-1 31130000-6 Świadczenie usług regeneracji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony

31.08.2018

godz. 11:00

więcej
81/26/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 38651000-3 32351000-8 38650000-6 32354300-2 22993100-8 30234500-3 39525800-6 30233000-1 24113200-1 Dostawa sprzętu fotograficznego oraz materiałów fotograficznych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony

14.11.2018 godz. 11.00

więcej
79/14/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30213000-5 30231300-0 30232150-0 38520000-6 Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 08.11.2018 godz. 11.00 więcej
72/19/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług żywienia osób zatrzymanych
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policjantów KMP w Chełmie, KPP w Kraśniku, KPP w Łęcznej, KPP w Rykach oraz KPP w Parczewie
art. 138o. usługi społeczne 16.10.2018 godz. 11:00 więcej
66/31/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego
 (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego
przetarg nieograniczony 30.10.2018 godz. 11.00 więcej
68/06/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 34351100-3 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia
do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych
przetarg nieograniczony 28.09.2018 godz.11:00 więcej
76/63/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 34134100-6 Dostawa 1 sztuki samochodu ciężarowego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 26.10.2018 godz. 11.00 więcej
78/43/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45400000-1 45430000-8 45442100-8 Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do zadania pn."Wykonanie robót remontowo-budowlanych ogólno branżowych w budynku i na posesji KPP w Kraśniku" zamówienie z wolnej ręki x więcej
73/62/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45000000-7 Naprawa dachów w obiektach Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim przetarg nieograniczony 29.10.2018 godz.11.00 więcej
70/04/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09134220-5 09132100-4 Dostawa paliw płynnych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 11.10.2018 godz. 11.00 więcej
62/18/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 64200000-8 64211000-8 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek jej podległych przetarg nieograniczony

18.09.2018

14.09.2018 godz. 11:00

więcej
61/04/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09132100-4
09134220-5
Dostawa paliw płynnych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony

14.09.2018

godz. 11:00

więcej
56/10/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów "oznakowanych" przetarg nieograniczony 16.08.2018 godz. 11:00 więcej
69/62/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45000000-7 Naprawa dachów w obiektach Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim przetarg nieograniczony 05.10.2018 godz. 11.00 więcej
54/57.58/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 39121100-7 39141300-5 39121200-8 39132100-7 39150000-8 39143113-1 39141000-2 39136000-4 39131000-9 39113600-3 39143310-2 39151200-7 39112000-0 39143122-7 39113200-9 44421000-7 39112000-0 39141100-3 39131100-0 39111100-4 44316400-2 39151200-7 39132200-8 44423200-3 44421700-4 44421790-1 39121200-8 39151100-6 44421300-0 39180000-7 Dostawa sprzętu kwaterunkowego – mebli biurowych z płyty okleinowanej oraz metalowego wyposażenia meblowego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 08.08.2018 godz. 11:00 więcej
02/17/18/SZP/U powyżej 144 000 euro 48000000-8 48311000-1 48311100-2 72212312-9 48820000-2 Usługa wdrożenia i dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z internetowym portalem e-usług i aplikacją mobilną do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi przetarg nieograniczony 22.05.2018 godz. 11:00 więcej
64/47/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45231300-8 45233220-7 Remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w KPP w Puławach przetarg nieograniczony 27.08.2018 godz. 11:00 więcej
63/45/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45000000-7 45110000-1 45111291-4 45233250-6 45400000-1 Usunięcie zawilgoceń powierzchni w budynkach Policji garnizonu lubelskiego przetarg nieograniczony 20.08.2018 godz. 11:00 więcej
59/12/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30125110-5 30125100-2 30192320-0 30124300-7 30192112-9 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów przetarg nieograniczony 26.07.2018 godz. 11:00 więcej
52/31/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego
 (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego
przetarg nieograniczony 08.08.2018 godz. 11:00 więcej
37/33/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 27.06.2018 godz. 11:00 więcej
58/14/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 48820000-2 48000000-8 32420000-3 30213000-5 30231300-0 30213100-6 30232110-8 30232150-0 Dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony

17.07.2018 godz. 11:00

więcej
50/60/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 22456000-1 22810000-1 22820000-4 22822000-8 22852100-8 22900000-9 Dostawa druków służbowych i akcydensowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 06.07.2018 godz. 11:00 więcej
53/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o. usługi społeczne 04.07.2018 godz. 10:30 więcej
51/61/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45000000-7 45260000-7 45442100-8 Remont dachu KP w Szczebrzeszynie przetarg nieograniczony 20.07.2018 godz. 11:00 więcej
29/05/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony

07.06.2018

04.06.2018 29.05.2018 godz. 11:00

więcej
43/43/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45262300-4 45262500-6 45421141-4 45421000-4 45410000-4 45432100-5 45442100-8 45430000-8  45262410-8 45233250-6 45310000-3 45332200-5  Wykonanie robót remontowo-budowlanych ogólno branżowych w budynku i na posesji Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku przetarg nieograniczony 27.06.2018 godz. 11:00 więcej
60/47/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45331100-7 45331200-8 45332200-5 45311200-2 45421100-5 45442100-8 45430000-0 45233220-7 Zaprojektowanie i wykonanie remontu KPP w Puławach przetarg nieograniczony

24.07.2018 godz. 11:00

więcej
55/41/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45223000-6
45110000-1
45111291-4
45233250-6
45310000-3
45400000-1 45000000-7
Wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie przetarg nieograniczony 06.07.2018 godz. 11:00 więcej
49/53/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45311200-8 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45233220-7 45262700-8 45310000-3 45332200-5 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo-kuchennym w KMP w Lublinie pod potrzeby administracyjno-biurowe dla CBŚP przetarg nieograniczony 03.07.2018 godz. 11:00 więcej
46/44/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45233220-7 45421100-5 45332200-5 45310000-3 71320000-7 Roboty budowlane wielobranżowe w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 03.07.2018 godz. 11:00 więcej
47/33/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 19.06.2018 godz. 11:00 więcej
45/39/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45443000-4 45311200-2 45421100-5 45442100-8 45430000-0 45233220-7 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu PP w Lubyczy Królewskiej” w trybie z wolnej ręki ----- więcej
48/47/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45331100-7 45331200-8 45332200-5 45311200-2 45421100-5 45442100-8 45430000-0 45233220-7 Zaprojektowanie i wykonanie remontu KPP w Puławach przetarg nieograniczony 02.07.2018 godz. 11:00 więcej
41/46/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45331110-0 71320000-7 45331100-7 45311200-2 45331110-0 Wykonanie dokumentacji technicznej i remont instalacji technologicznych w kotłowni gazowej w PP w Izbicy oraz montaż systemu detekcji gazu w kotłowni PP w Siennicy Różanej przetarg nieograniczony 06.06.2018 godz. 11:00 więcej
38/56/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45442110-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 30.05.2018 godz. 11:00 więcej
23/30/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 90511000-2 Wywóz odpadów komunalnych zbieranychz obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komend Miejskich i powiatowych Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 19.04.2018 godz. 11:00 więcej
40/41/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45223000-6
45110000-1
45111291-4
45233250-6
45310000-3
45400000-1
Wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie przetarg nieograniczony

05.06.2018 godz. 11:00

więcej
26/10/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 34114200-1 34520000-8 Dostawa pojazdu oznakowanego typu pick-up, łodzi płaskodennej oraz pojazdu osobowego nieoznakowanego przetarg nieograniczony

07.05.2018 godz. 11:00

więcej
44/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o. usługi społeczne 08.06.2018 godz. 10:30 więcej
42/47/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45331100-7 45331200-8 45332200-5 45311200-2 45421100-5 45442100-8 45430000-0 45233220-7 Zaprojektowanie i wykonanie remontu KPP w Puławach przetarg nieograniczony 08.06.2018 godz. 11:00 więcej
31/46/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45331110-0 45331100-7 45311200-2 45332200-5 45421100-5  45430000-0 45442100-8 Remont kotłowni w obiektach podległych KWP w Lublinie – PP w Zwierzyńcu przetarg nieograniczony 11.05.2018 godz. 11:00 więcej
34/36/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2 45331200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu PP we Frampolu przetarg nieograniczony 10.05.2018 godz. 11:00 więcej
27/54/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45312100-8  45312200-9 45311000-0 45317000-2 45216110-8 45311200-2 45450000-6 45440000-3  Modernizacja systemu zabezpieczeń elektronicznych w obiektach podległych KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 10.05.2018 godz. 11:00 więcej
36/53/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45311200-8 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45233220-7 45262700-8 45310000-3 45332200-5 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo-kuchennym w KMP w Lublinie pod potrzeby administracyjno-biurowe dla CBŚP przetarg nieograniczony 30.05.2018 godz. 11:00 więcej
28/57/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 44421000-7 39112000-0 39131100-0 39141100-3 39111100-4 44316400-2 34912100-4 39151200-7 39151100-6 39121200-8 44423200-3 39132200-8 44421700-4 44421790-1 39180000-7 44421300-0 Dostawa sprzętu metalowego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 24.04.2018 godz. 11:00 więcej
14/20/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 35113400-3 18424300-0 18810000-0 18143000-3 35113000-9 18130000-9 18220000-7 18815400-9 18811000-7 39514100-9 18332000-5 44315100-2 18317000-4 Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 22.03.2018 godz.11:00 więcej
39/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 1.05.2018 godz. 10:30 więcej
33/14/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30213100-6 30213000-5 30231300-0 30232110-8 38520000-6 48000000-8 32236000-6 Dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 09.05.2018 godz. 11:00 więcej
35/43/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45262300-4 45262500-6  45421141-4 45421000-4 45410000-4 45432100-5 45442100-8 45430000-8 45262410-8 45233250-6 45310000-3 45332200-5 Wykonanie robót remontowo-budowlanych ogólno branżowych w budynku i na posesji KPP w Kraśniku przetarg nieograniczony 28.05.2018 godz. 11:00 więcej
07/08/18/SZP/U poniżej 144 000 euro 50112300-6 Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek jej podległych przetarg nieograniczony 26.02.2018 godz.11:00 więcej
32/41/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45110000-1 45111291-4 45223000-6  45233250-6 45310000-3  45400000-1 Wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie przetarg nieograniczony 09.05.2018 godz. 11:00 więcej
24/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 17.04.2018 godz.10:30 więcej
15/37/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45321000-3 45443000-4 45621000-4 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu KP w Józefowie przetarg nieograniczony 04.04.2018 godz.11:00 więcej
30/56/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45442110-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 09.05.2018 godz. 11:00 więcej
22/21/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 19520000-7 22815000-6 22816000-3 22850000-3 24910000-6 30145100-8 30190000-7 30192160-0 30192800-9 30197330-8 30197640-4 30199230-1 30199500-5 39292400-9 Dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych i papierniczych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 09.04.2018 godz. 11:00 więcej
25/53/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45311200-8 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45233220-7 45262700-8 45310000-3 45332200-5 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo-kuchennym w KMP w Lublinie pod potrzeby administracyjno-biurowe dla CBŚP przetarg nieograniczony 30.04.2018 godz.11:00 więcej
20/09/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50118110–9 98351110–2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 30.03.2018 godz. 11:00 więcej
10/13/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30237000-9 30237200-1 30237300-2 Dostawa części i akcesoriów informatycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 23.03.2018 godz. 11:00 więcej
19/38/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45233220-7 45261000-4 45262700-8 45310000-3 45320000-6 45321000-3 45331100-7 45331200-8 45332200-5 45340000-2 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45453000-7 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Modliborzycach przetarg nieograniczony 06.04.2018 godz. 11.00 więcej
11/06/18/SZP/D poniżej 144 000 euro 34351100-3 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia
do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych
przetarg nieograniczony 07.03.2018 godz. 11:00 więcej
21/59/18SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45231600-1 45000000-7 71320000-7 Projekt i budowa redundantnej linii światłowodowej dla Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 10.04.2018 godz. 11:00 więcej
17/47/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45000000-7 45100000-8 zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania pn. Rozbiórka oraz zaprojektowanie i wykonanie kojców dla psów wraz z wykonaniem adaptacji istniejącego pomieszczenia na cele gospodarczo – magazynowe dla KPP w Puławach w trybie z wolnej ręki ------- więcej
18/36/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2 45331200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu PP we Frampolu przetarg nieograniczony 05.04.2018 godz.11:00 więcej
16/19/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług wyżywienia osób zatrzymanych oraz policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka Wydziału Konwojowego KWP Lublinie oraz policjantów SPAP w Lublinie art. 138g usługi społeczne 19.03.2018 godz. 11:00 więcej
08/34/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7  45111200-0  45216111-5 Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Sławatyczach przetarg nieograniczony 01.03.2018 godz. 11:00 więcej
03/12/18/SZP/D poniżej 144 000 euro 30125100-2 30192320-0 30124300-7 30125110-5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów przetarg nieograniczony 09.02.2018 06.02.2018 godz. 11:00 więcej
13/56/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45442110-1 45400000-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 19.03.2018 godz.11:00 więcej
12/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 09.03.2018 godz.10:30 więcej
01/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 24.01.2018 godz. 10:30 więcej
05/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 16.02.2018 godz.10:30 więcej
06/56/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45400000-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 23.02.2018 godz.11:00 więcej
09/19/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych  Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego art. 138g usługi społeczne 23.02.2018 godz. 11:00 więcej
04/19/18/SZP/U poniżej 750 000,00 euro 55321000-6 Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, Komendy Powiatowej Policji w Puławach, Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu
i porządku publicznego
art. 138g usługi społeczne 05.02.2018 godz. 11:00 więcej