Zakończone postępowania

Zakończone postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania - po upływie terminu na wykorzystanie środków ochrony prawnej.


Archiwalne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w systemie miniPortal dostępne są pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

Archiwalne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w systemie e-Zamówienia dostępne są pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list przez 3 miesiące od publikacji ogłoszenia o wyniku lub udzieleniu zamówienia.


Nr referencyjny: 17/1.2.19/24/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 143 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 32236000-6 

Przedmiot zamówienia:  Dostawa radiotelefonów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 11.03.2024 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 13/1.3.9/24/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 143 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia:  Odbiór odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.02.2024 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 18/1.2.11/24/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 143 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30190000-7, 30199230-1, 30199500-5,  39292400-9, 24910000-6, 30192160-0, 30197330-8          

Przedmiot zamówienia:  Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 06.03.2024 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 28/1.3.17/24/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 10/1.3.1/24/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia:  Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 22.02.2024 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 12/1.1.26-27/24/SZP/B

Wartość szacunkowa:  poniżej 5 538 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45260000-7,  45400000-1, 45410000-4 , 45440000-3,  45450000-6,  45300000-0, 45331000-6, 45320000-6           

Przedmiot zamówienia: Remont dachów wybranych obiektów garnizonu lubelskiego Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 05.03.2024 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 15/1.2.20/24/SZP/D 

Wartość szacunkowa:  poniżej 143 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 szt. samochodu osobowego z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 07.03.2024 r. godzina 11:00

Materiały po pobrania


Nr referencyjny: 08/1.2.16/24/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 143 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 33761000-2, 33763000-6, 33772000-2

Przedmiot zamówieniaDostawa papieru toaletowego, ręczników i worków papierowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.02.2024 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 22/1.3.16/24/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 07/1.3.2/24/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 143 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71356100-9, 71336000-2

Przedmiot zamówienia:  Wykonanie przeglądów masztów wraz z infrastrukturą antenową sieci radiokomunikacyjnej w wybranych jednostkach Policji woj. lubelskiego"

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.02.2024 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 05/1.2.2/24/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 143 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2, 30124000-4

Przedmiot zamówienia:  Dostawa akcesoriów informatycznych, komputerowych oraz części zamiennych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 09.02.2024 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 19/1.3.15/24/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 04/1.3.6/24/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 143 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7, 71327000-6, 71321000-4, 71548000-8

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji obiektu wraz z terenem przyległym Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 05.02.2024 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 06/1.2.12/24/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 143 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30197630-1

Przedmiot zamówienia:  Dostawa papieru do urządzeń drukujących i powielających dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.02.2024 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 11/1.3.14/24/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 02/1.2.1/24/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 143 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30125110-5, 30192320-0, 30125100-2, 30124300-7, 30192113-6

Przedmiot zamówienia:  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 02.02.2024 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 84/1.3.35/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia  policjantów pełniących służbę w powiecie chełmskim, tomaszowskim i bialskim

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 74/1.3.30/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 65310000-9

Przedmiot zamówienia: Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Policji województwa lubelskiego

Tryb: wolna ręka

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 80/2.3.1/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.12.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 81/1.3.33/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7, 71248000-8,

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Łomazach - I etap: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 08.12.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 73/2.3.1/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.11.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 83/1.3.34/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia  policjantów pełniących służbę w powiecie chełmskim, tomaszowskim i bialskim

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 62/2.2.17/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34110000-1, 34136000-9, 34113300-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – zawarcie umowy ramowej

Tryb: przetarg nieograniczony w zw. z art. 311 ust. 1 pkt 1

Termin składania ofert: 10.10.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 79/1.3.32/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia  policjantów pełniących służbę w powiecie chełmskim i tomaszowskim

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 75/1.2.22/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 18410000-6, 18832000-0, 18143000-3, 33734000-4, 35113480-7

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia specjalnego działu mundurowego dla KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  03.11.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 77/1.3.31/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia policjantów pełniących służbę w powiecie chełmskim i tomaszowskim

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 72/1.1.20/23/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45440000-3, 45450000-6, 45453000-7, 45442180-2  

Przedmiot zamówienia: Remont wybranych pomieszczeń w KMP w Chełmie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.10.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 78/1.3.31/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 76/1.2.24/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  38430000-8 – aparatura do wykrywania i analizy.

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 03.11.2023 r.  06.11.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 53/2.2.1/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.08.2023 r.  30.08.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 69/1.3.28/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.10.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 70/1.2.22/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 18410000-6, 18832000-0, 18143000-3, 33734000-4, 35113480-7

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia specjalnego działu mundurowego dla KWP
w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  17.10.2023 r. godzina 11:00

Materiały do bobrania


Nr referencyjny: 59/2.2.14/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09300000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.09.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 48/2.3.5/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90533000

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.07.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 71/1.3.29/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 65/1.2.23/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30213000-5 – komputery osobiste, 30231300-0 – monitory ekranowe, 30213100-6 – komputery przenośne, 30232110-8 - drukarki laserowe, 30232150-0 – drukarki atramentowe, 38652100-1 – projektory, 30232100-5 – drukarki
i plotery.

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.09.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 60/2.3.1/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.09.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 68/1.1.21/23/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45220000-5, 45261000-4, 45262330-3, 45262700-8, 45261910-6, 45216110-8, 45261900-3, 45317000-2, 45311200-2, 45400000-1, 45410000-4, 45442000-7, 45450000-6, 45453000-7

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do zadania pn.: „Remont bieżący zaplecza dla psów służbowych KWP w Lublinie

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 67/1.1.20/23/SZP/B

Wartość szacunkowa:  poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45440000-3, 45450000-6, 45453000-7, 45442180-2  

Przedmiot zamówienia: Remont wybranych pomieszczeń w KMP w Chełmie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 05.10.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 58/1.3.8/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi żywienia dla osób zatrzymanych w PDOZ Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie, PDOZ KPP w Lubartowie, PDOZ KPP w Rykach, PDOZ KMP w Zamościu oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego”

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 18.08.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 63/1.2.22/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 18410000-6, 18832000-0, 18143000-3, 33734000-4, 35113480-7

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia specjalnego działu mundurowego dla KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  18.09.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 64/1.3.16/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90919200-4, 90910000-9

Przedmiot zamówienia: Sprzątanie obiektu oraz terenu zewnętrznego w Chełmie przy ulicy Reformackiej 24A

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  14.09.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 37/2.2.10.11.12/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 39141300-5, 39150000-8, 39121100-7, 39143113-1, 39121200-8, 39132100-7, 39131000-9, 39141000-2, 39136000-4, 39143310-2, 39151200-7, 39113600-3, 39112000-0, 39143122-7, 39113200-9, 44421000-7, 39112000-0, 39141100-3, 39131100-0, 39111100-4, 93100000-3, 39143112-2, 44316400-2, 39132200-8, 44423200-3, 39180000-7, 44421300-0, 44421790-1, 44421700-4, 44421300- 0

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu kwaterunkowego - mebli biurowych z płyty okleinowanej, metalowego wyposażenia meblowego oraz sejfów do przechowywania broni - dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.06.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 66/1.3.27/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 52/1.3.2/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 03.08.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 55/1.1.19/23/SZP/B

Wartość szacunkowa:  poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący pomieszczeń Stanowiska Kierowania KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 24.08.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 49/1.3.23/23/SZP/U

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50332000 – 1

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji masztów antenowych w jednostkach Policji woj. lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 17.07.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 47/1.3.22/23/SZP/U

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50332000-1; 31430000-9

Przedmiot zamówienia: Wymiana, instalacja, podłączenie oraz uruchomienie fabrycznie nowych akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 18.07.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 40/2.3.2/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.06.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 43/2.2.2/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 3400000-0, 34322000-0

Przedmiot zamówienia:  Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.07.2023 r.  12.07.2023 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 45/1.2.17/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  35200000-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa kolczatek drogowych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  07.07.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 57/1.3.25/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 51/1.3.3/23/SZP/U

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110 – 9,  98351100 – 9

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 20.07.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 44/1.3.16/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90919200-4, 90910000-9

Przedmiot zamówienia: Sprzątanie obiektu oraz terenu zewnętrznego w Chełmie przy ulicy Reformackiej 24A

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 03.07.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 54/1.2.21/23/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 35125300-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa dwóch obrotowych kamer CCTV dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 10.08.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 46/1.3.21/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 79951000-5

Przedmiot zamówienia: Organizacja warsztatów szkoleniowych oraz szkolenia obronnego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  10.07.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 50/1.3.24/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 41/1.3.9/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55530000-3, 55100000-1

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem policjantów delegowanych do pełnienia służby w sezonowych posterunkach Policji w miejscowości Okuninka nad Jeziorem Białym oraz w miejscowości Białka nad Jeziorem Bialskim

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.06.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 36/1.3.2/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.05.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


 Nr referencyjny: 32/1.3.10/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50433000-9, 50413000-3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  15.05.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 15/1.3.13/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  50413200-5

Przedmiot zamówienia: Badanie ciśnienia w hydrantach oraz przegląd, remont i legalizacja systemów PPOŻ na rzecz KWP i KMP/KPP. Badanie oświetlenia awaryjnego. Serwis Sytemu ALS

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 09.05.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 39/1.2.10/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  33124130-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa pakietów do pobierania śladów genetycznych oraz pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.06.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 38/1.2.6/23/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34110000-1, 31700000-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 szt. mobilnej platformy do skanowania i mapowania stacji bazowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 31.05.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 21/2.2.15/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30232110-8, 30232150-0, 38652100-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.04.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 34/1.2.19/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34971000-4

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemów do obserwacji w trudno dostępnych miejscach dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  16.05.2023 r.   18.05.2023 r.   23.05.2023 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 23/2.2.3/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 32236000-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa radiotelefonów i akumulatorów do radiotelefonów

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.04.2023 r. godzina 11:00    12.05.2023 r.   24.05.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 42/1.3.20/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 26/1.1.17/23/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45260000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45331000-6, 45320000-6 

Przedmiot zamówienia: Remont pokrycia dachów wraz z naprawą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wybranych obiektów garnizonu lubelskiego Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 28.04.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 31/1.1.18/23/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45400000-1, 45410000-4,  45450000-6, 45300000-0, 45220000-5, 45261000-4, 45262330-3, 45262700-8, 45261910-6, 45216110-8, 45261900-3, 45317000-2, 45311200-2, 45330000-9, 45442000-7, 45453000-7

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący zaplecza dla psów służbowych KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 08.05.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 25/1.2.17/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 35260000-4, 35200000-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów do oznakowania miejsc kontroli drogowej oraz kolczatek drogowych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  18.04.2023 r. 20.04.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 22/1.2.15/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 22900000-9, 22810000-1, 22852100-8, 22456000-1, 22822000-8, 22820000-4

Przedmiot zamówienia: Dostawa druków i formularzy służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 13.04.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 30/1.2.18/23/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 38630000-0, 80510000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu do mobilnej oraz statycznej obserwacji w trudnych warunkach terenowych i pogodowych - Termo-noktowizja przemysłowa wraz z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 05.05.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 28/2.3.4/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 64214400-3

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  28.04.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 35/1.3.19/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 17/1.3.15/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.03.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 24/1.2.6/23/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34110000-1, 31700000-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 szt. mobilnej platformy do skanowania i mapowania stacji bazowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 25.04.2023 r. 09.05.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 16/1.3.3/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 98351100-9

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 21.03.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 12/2.3.2/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia:  Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.03.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 07/2.1.1/23/SZP/B

Wartość szacunkowa: powyżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7, 71248000-8, 45000000-7, 45216000-4, 45100000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45232400-9, 45233200-1, 45236000-0, 45260000-7, 45262500-6, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45312000-7, 45314000-1, 45315000-8, 45316000-5, 45317000-2, 45320000-6, 45330000-9, 45331000-6, 45332000-3, 45340000-2, 45400000-1, 39150000-8

Przedmiot zamówienia:  Budowa budynku koszarowego dla potrzeb: Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie i Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.03.2023 29.03.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 11/2.3.4/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 64214400-3

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.03.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 33/1.3.18/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 29/1.3.17/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 13/1.2.2/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  30125110-5, 30192320-0, 30125100-2, 30124300-7, 30192113-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek  na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 28.02.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny:03/1.3.1/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 22.02.2023r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 19/1.2.1/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34300000-0, 31531100-8, 39533000-7, 39512600-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.03.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 27/1.3.16/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90919200-4, 90910000-9

Przedmiot zamówienia: Sprzątanie obiektu oraz terenu zewnętrznego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 21.04.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 18/1.3.7/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 79951000-5

Przedmiot zamówienia: Organizacja seminariów, konferencji, szkoleń i wizyt studyjnych dofinansowanych ze środków UE

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 13.03.2023 r.   15.03.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 14/2.3.3/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71210000-3, 71242000-6     

Przedmiot zamówienia: Budowa Szkoły Policji w Lublinie – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.03.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 20/1.3.16/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90919200-4, 90910000-9

Przedmiot zamówienia: Sprzątanie obiektu oraz terenu zewnętrznego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 24.03.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 04/2.2.13/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09123000-7, 65210000-8

Przedmiot zamówienia:  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.02.2023 r. godzina 11:00  20.02.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 08/1.3.11/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7, 71248000-8

Przedmiot zamówienia: Komisariat II Policji w Lublinie – budowa nowej siedziby – I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 13.02.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 02/1.2.3/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2, 30124000-4

Przedmiot zamówienia: Dostawa akcesoriów informatycznych, komputerowych oraz części zamiennych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 31.01.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 121/1.2.9/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09211100-2, 09211620-3, 09211600-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych olejów silnikowych oraz przekładniowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  03.01.2023 r.   18.01.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 06/2.2.9/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30197644-2, 30197630-1

Przedmiot zamówienia:  Dostawa materiałów papierniczych i papieru do urządzeń drukujących dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.02.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 10/1.3.8/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi żywienia dla osób zatrzymanych w PDOZ KMP w Białej Podlaskiej oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu
i porządku publicznego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.02.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 122/1.1.38/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7;  71320000-7; 71200000-0, 71220000-6, 45100000-8;  45200000-9;  45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9;  45400000-1; 45300000-0; 45330000-9; 45310000-3, 39150000-8 

Przedmiot zamówienia: Komisariat Policji  w Kraśniku – zaprojektowanie i budowa nowej siedziby

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.01.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 09/1.3.14/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla policjantów sił wsparcia

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 01/1.3.5/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 26.01.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 05/1.3.8/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi żywienia dla osób zatrzymanych w PDOZ KMP w Białej Podlaskiej, PDOZ KPP w Hrubieszowie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu
i porządku publicznego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 30.01.2023 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 108/1.3.10/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50730000-1

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie klimatyzatorów i urządzeń wentylacji mechanicznej zainstalowanych w obiektach Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 09.11.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 113/1.1.9/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71320000-7; 45100000-8;  45200000-9;  45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45310000-3;  (...) 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji  w Niedrzwicy Dużej – zaprojektowanie i budowa posterunku

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 21.11.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 118/1.1.6/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71220000-6; 71221000-3; 71320000-7; 71327000-6; 71321000-4; 45100000-8; 45110000-1; 45200000-9; 45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9; 45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0; 45440000-3;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45331000-6; 45331100-7; 45332400-7; 45310000-3; 45311000-0; 45312000-7; 45314000-1; 45315000-8; 45316000-5; 45317000-2; 32323500-8; 42961100-1 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Piszczacu – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.12.2022 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 120/1.2.33/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34113300-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowo terenowego nieoznakowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  08.12.2022 r.  09.12.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 100/2.3.6/22/SZP/U

Wartość szacunkowa:  powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.10.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 116/1.3.9/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50340000-0, 50700000-2

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w obiektach Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  30.11.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 106/2.2.7/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34110000-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 16 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu kombivan w wersji nieoznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.11.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 110/1.2.24/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 44619000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa skrzyń transportowych do broni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 04.11.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 119/1.2.32/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34110000-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  30.11.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 117/1.3.25/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 107/1.3.5/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34327200-7, 42120000-6, 42123500-2, 50116000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług regenereacji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 07.11.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 115/1.1.35/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 71320000-7, 45453000-7, 45262522-6, 45410000-4

45430000-0, 45440000-7, 45400000-1, 45300000-0, 45331110-0, 45332400-7, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Wymiana kotła gazowego w Posterunku Policji w Siennicy Różanej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 25.11.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 112/1.1.37/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45260000-7, 45400000-1,  45410000-4, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45331000-6, 45320000-6   

Przedmiot zamówienia: Roboty remontowe w Posterunku Policji w Siedliszczu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.11.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 114/1.3.24/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi wyżywienia dla osób zatrzymanych w PID, PDOZ oraz policjantów KWP w Lublinie/KMP w Zamościu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  07.11.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 101/1.2.31/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień:19520000-7 , 22815000-6, 22816000-3, 22850000-3, 24910000-6 , 30145100-8, 30190000-7, 30192160-0, 30192800-9, 30197330-8

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 10.10.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 97/1.2.14.15/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39121200-8, 39132100-7, 39150000-8, 39143113-1, 39141000-2, 39131000-9, 39136000-4, 39113600-3, 39151200-7, 39143310-2, 39143122-7, 39112000-0, 39113200-9, 44421000-7, 39112000-0, 39131100-0, 39141100-3, 39111100-4, 39132200-8, 44423200-3, 39180000-7, 44316400-2, 44421300-0, 44421700-4, 44421790-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu kwaterunkowego - mebli biurowych z płyty okleinowanej oraz metalowego wyposażenia meblowego dla KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 109/1.1.6/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71220000-6; 71221000-3; 71320000-7; 71327000-6; 71321000-4; 45100000-8; 45110000-1; 45200000-9; 45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9; 45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0; 45440000-3;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45331000-6; 45331100-7; 45332400-7; 45310000-3; 45311000-0; 45312000-7; 45314000-1; 45315000-8; 45316000-5; 45317000-2; 32323500-8; 42961100-1 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Piszczacu – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.11.2022 r.  16.11.2022 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 98/1.2.26/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 18223200-0, 35113430-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia specjalnego działu mundurowego dla KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 22.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 96/1.2.24/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 44619000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa skrzyń transportowych do broni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 22.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 111/1.1.36/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45400000-1, 45430000-0, 45100000-8, 45262522-6, 45453000-7, 45261400-8 

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do zadania pn.: "KP IV w Lublinie – remont bieżący – usunięcie przyczyn i skutków pęknięcia ścian”

Tryb: Zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 105/1.1.35/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 71320000-7, 45453000-7, 45262522-6, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-7, 45400000-1, 45300000-0, 45331110-0, 45332400-7, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Wymiana kotła gazowego w Posterunku Policji w Siennicy Różanej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 31.10.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 104/1.1.9/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71320000-7; 45100000-8;  45200000-9;  45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45310000-3;  (...) 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji  w Niedrzwicy Dużej – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 25.10.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 85/1.2.27/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 33141623-3, 33141110-4, 33140000-3

Przedmiot zamówienia: Zakup zestawów wyposażenia medycznego i środków medycznych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 09.09.2022 r.   14.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 99/1.1.5/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71220000-6; 71221000-3; 71320000-7; 71327000-6; 71321000-4; 45100000-8; 45110000-1; 45200000-9; 45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9; 45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0; 45440000-3;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45331000-6; 45331100-7; 45332400-7; 45310000-3; 45311000-0; 45312000-7; 45314000-1; 45315000-8; 45316000-5; 45317000-2; 32323500-8; 42961100-1 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Wojsławicach – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 04.10.2022 r.   06.10.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 89/1.1.8/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71220000-6; 71221000-3; 71320000-7; 71327000-6; 71321000-4; 45100000-8; 45110000-1; 45200000-9; 45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9; 45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0; 45440000-3;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45331000-6; 45331100-7; 45332400-7; 45310000-3; 45311000-0; 45312000-7; 45314000-1; 45315000-8; 45316000-5; 45317000-2; 32323500-8; 42961100-1 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Turobinie – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 13.09.2022 r.   14.09.2022 r.   15.09.2022 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 103/1.3.24/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi wyżywienia dla osób zatrzymanych w PID, PDOZ oraz policjantów KWP w Lublinie/KMP w Zamościu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  13.10.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 93/1.2.29/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 38631000-7, 38632000-4

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu optycznego dla KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 19.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 102/1.3.5/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34327200-7, 42120000-6, 42123500-2, 50116000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług regenereacji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.10.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 90/1.1.6/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71220000-6; 71221000-3; 71320000-7; 71327000-6; 71321000-4; 45100000-8; 45110000-1; 45200000-9; 45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9; 45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0; 45440000-3;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45331000-6; 45331100-7; 45332400-7; 45310000-3; 45311000-0; 45312000-7; 45314000-1; 45315000-8; 45316000-5; 45317000-2; 32323500-8; 42961100-1 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Piszczacu – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.09.2022 r.  15.09.2022 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 88/1.2.20/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48732000-8, 80510000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego oprogramowania informatyki śledczej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 02.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 81/1.2.25/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 31521320-3, 31521200-6, 31518600-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu oświetleniowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 22.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 67/1.3.22/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 80510000-2

Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznyc z zakresu informatyki śledczej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 25.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 83/1.3.23/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 79951000-5

Przedmiot zamówienia: Organizacja seminariów, konferencji, szkoleń i wizyt studyjnych dofinansowanych ze środków UE

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 01.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 87/1.1.33/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień:45000000-7; 45100000-8; 45453000-7; 45331110-0; 45332400-7; 71220000-6 (...) 

Przedmiot zamówienia: Komisariat Policji w Janowie Podlaskim -  zmiana źródła zasilania w ciepło wraz z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 05.09.2022 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 94/1.2.30/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 32250000-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa telefonów komórkowych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 86/1.2.28/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34711200-6, 80510000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz ze szkoleniem

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 30.08.2022 r.  02.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 91/1.1.34/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45261000-4, 45320000-6, 45400000-1, 45261910-6, 45216110-8, 45453000-7, 45262522-6, 45262500-6, 45410000-4, 45261400-8, 45430000-0, 45450000-6, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia:  Komenda Powiatowa Policji we Włodawie – remont dachu garaży

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 13.09.2022 r.  14.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 73/1.2.3/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień 30213000-5, 30213100-6, 48820000-2, 48000000-8, 30232110-8, 30231300-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 17.08.2022 r.   18.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 92/1.1.21/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 71320000-7, 45220000-5, 45261000-4, 45110000-1, 45262330-3, 45320000-6, 45262700-8, 45400000-1, 45261910-6, 45216110-8, 45453000-7, 45261900-3, 45262500-6, 45410000-4, 45420000-7, 45442000-7, 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45331210-1, 45317000-2

Przedmiot zamówienia:  KPP w Lubartowie - remont bieżący - garaże i teren przyległy

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 95/1.1.9/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71320000-7; 45100000-8;  45200000-9;  45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45310000-3;  (...) 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji  w Niedrzwicy Dużej – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.09.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 74/1.3.3/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 98351100-9

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policj

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 05.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 75/1.2.23/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 38430000-8

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 11.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 70/2.2.6/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34221100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu typu autolaweta dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 84/1.2.26/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 18410000-6,18223200-0, 35113430-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia specjalnego działu mundurowego dla KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 30.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 82/1.3.4/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 24.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 71/1.2.8/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.07.2022 r.   10.08.2022 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 44/2.3.5/22/SZP/U

Wartość szacunkowa:  powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.07.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 80/1.2.24/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień 44619000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa skrzyń transportowych do broni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 18.08.2022 r.   24.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 69/1.1.32/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 42961100-1, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Modernizacja wjazdów na teren KMP Biała Podlaska i KPP Krasnystaw - szlabany i systemy kontroli dostępu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 01.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 39/2.3.2/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2, 90524000-6, 90513000-6, 90520000-8

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, koncesjonowanych oraz medycznych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.05.2022 r.  godzina 11:00  06.06.2022 r. godzina 11:00 10.06.2022 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 77/1.1.5/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71220000-6; 71221000-3; 71320000-7; 71327000-6; 71321000-4; 45100000-8; 45110000-1; 45200000-9; 45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9; 45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0; 45440000-3;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45331000-6; 45331100-7; 45332400-7; 45310000-3; 45311000-0; 45312000-7; 45314000-1; 45315000-8; 45316000-5; 45317000-2; 32323500-8; 42961100-1 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Wojsławicach – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 19.08.2022 r.  23.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 78/1.1.21/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 71320000-7, 45220000-5, 45261000-4, 45110000-1, 45262330-3, 45320000-6, 45262700-8, 45400000-1, 45261910-6, 45216110-8, 45453000-7, 45261900-3, 45262500-6, 45410000-4, 45420000-7, 45442000-7, 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45331210-1, 45317000-2

Przedmiot zamówienia:  KPP w Lubartowie - remont bieżący - garaże i teren przyległy

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 22.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 79/1.1.34/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45261000-4, 45320000-6, 45400000-1, 45261910-6, 45216110-8, 45453000-7, 45262522-6, 45262500-6, 45410000-4, 45261400-8, 45430000-0, 45450000-6, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia:  Komenda Powiatowa Policji we Włodawie – remont dachu garaży

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 68/1.1.33/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień:45000000-7; 45100000-8; 45453000-7; 45331110-0; 45332400-7; 71220000-6 (...) 

Przedmiot zamówienia: Komisariat Policji w Janowie Podlaskim -  zmiana źródła zasilania w ciepło wraz z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 08.08.2022 r.  10.08.2022 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 58/1.3.1/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 04.07.2022 r. godzina 11:00

 Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 76/1.1.6/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71220000-6; 71221000-3; 71320000-7; 71327000-6; 71321000-4; 45100000-8; 45110000-1; 45200000-9; 45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9; 45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0; 45440000-3;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45331000-6; 45331100-7; 45332400-7; 45310000-3; 45311000-0; 45312000-7; 45314000-1; 45315000-8; 45316000-5; 45317000-2; 32323500-8; 42961100-1 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Piszczacu – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.08.2022 r. 17.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 63/1.1.30/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień45000000-7, 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45216000-4, 45230000-8, 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa budynku Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod potrzeby zamiejscowej siedziby kompanii OPP w Białej Podlaskiej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 26.07.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 65/1.1.31/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień:45000000-7; 45100000-8; 45110000-1; 45233220-7; 45111291-4  

Przedmiot zamówienia: Komisariat Policji w Żmudzi - utwardzenie nawierzchni terenu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 28.07.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 62/1.1.29/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień 45000000-7, 71320000-7, 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71327000-6, 71321000-4, 45220000-5, 45216110-8, 45111291-4, 45110000-1, 45200000-9, 45210000-2, 45216000-4, 45230000-8, 45233000-9, 45233220-7, 45262700-8, 45320000-6, 45100000-8, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45231300-8, 45331000-6, 45331100-7, 45310000-3, 45317000-2, 45311000-0, 45311200-2, 45317300-5, 45315300-1, 45314310-7, 32410000-0, 32413000-1, 32415000-5, 32412100-5, 32360000-4, 32552600-3, 45222300-2, 45312200-9, 42961100-1, 45314000-1, 32417000-9, 92224000-7

Przedmiot zamówienia: Adaptacja obiektu na potrzeby zamiejscowej siedziby kompanii OPP w Zamościu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 25.07.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 72/1.1.8/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71220000-6; 71221000-3; 71320000-7; 71327000-6; 71321000-4; 45100000-8; 45110000-1; 45200000-9; 45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9; 45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0; 45440000-3;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45331000-6; 45331100-7; 45332400-7; 45310000-3; 45311000-0; 45312000-7; 45314000-1; 45315000-8; 45316000-5; 45317000-2; 32323500-8; 42961100-1 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Turobinie – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 09.08.2022 r. 11.08.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 60/1.2.22/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 31158100-9, 31434000-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa akumulatorów oraz stacji komunikacyjno-ładujących do terminali noszonych Bluebird EF-500R

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.07.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 64/1.2.19/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48732000-8

Przedmiot zamówienia: Aktualizacja oprogramowania informatyki śledczej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 19.07.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 57/1.2.20/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48732000-8, 80510000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego oprogramowania informatyki śledczej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.07.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 61/1.2.21/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 32250000-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa telefonów komórkowych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.07.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 66/1.1.21/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 71320000-7, 45220000-5, 45100000-8, 45110000-1, 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45261000-4, 45262700-8, 45320000-6, 45261910-6, 45216110-8, 45453000-7, 45262522-6, 45262500-6, 45410000-4, 45420000-7, 45261400-8, 45430000-0, 45440000-3, 45431000-7, 45450000-6, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia:  KPP w Lubartowie - remont bieżący - garaże i teren przyległy

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.07.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 49/1.1.7/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71220000-6; 71221000-3; 71320000-7; 71327000-6; 71321000-4; 45100000-8; 45110000-1; 45200000-9; 45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9; 45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0; 45440000-3;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45331000-6; 45331100-7; 45332400-7; 45310000-3; 45311000-0; 45312000-7; 45314000-1; 45315000-8; 45316000-5; 45317000-2; 32323500-8; 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Wilkołazie – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 21.06.2022 r. 24.06.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 40/1.3.4/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 24.05.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 48/1.2.10//22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 33124130-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa pakietów do pobierania śladów genetycznych oraz pakietów kryminalistycznych  do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  14.06.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 50/1.2.18/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09132100-4; 09134100-8 

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych na potrzeby Komisariatu Policji w Terespolu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.06.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 18/1.3.3/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 98351100-9

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policj

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 31.03.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 54/1.1.16/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71321000-4, 71320000-7, 45262700-8, 45320000-6, 45400000-1, 45453000-7, 45262522-6, 45262500-6, 45410000-4, 45420000-7 …

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie  remontu pomieszczeń służbowych KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.06.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 56/2.2.6/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34221100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu typu autolaweta dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.06.2022 r. 05.07.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 51/1.1.26/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 31682530-4, 31430000-9, 45000000-7, 45310000-3, 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Uruchomienie nowej siłowni telekomunikacyjnej wraz z dwoma bateriami akumulatorów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 20.06.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 53/1.1.21/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 71320000-7, 45220000-5, 45100000-8, 45110000-1, 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45261000-4, 45262700-8, 45320000-6, 45261910-6, 45216110-8, 45453000-7, 45262522-6, 45262500-6, 45410000-4, 45420000-7, 45261400-8, 45430000-0, 45440000-3, 45431000-7, 45450000-6, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia:  KPP w Lubartowie - remont bieżący - garaże i teren przyległy

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 22.06.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 32/2.2.3/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34300000-0, 34322000-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.05.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 59/1.1.28/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 42961100-1, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp do zadania pn. „Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych KWP w Lublinie

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 43/1.3.7/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi wyżywienia osób zatrzymanych w PDOZ oraz policjantów skierowanych do zabezpieczenia działań

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 26.05.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 52/1.2.19/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48732000-8

Przedmiot zamówienia: Aktualizacja oprogramowania informatyki śledczej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 28.06.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 55/1.1.27/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45310000-3

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do zadania pn. „KPP w Biłgoraju – modernizacja obiektu”

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 47/1.3.19/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia:Zakup usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem policjantów delegowanych do pełnienia służby w sezonowych posterunkach Policji w miejscowości Okuninka – KPP Włodawa oraz miejscowości Białka – KPP Parczew

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  08.06.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 35/1.3.11/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 13.05.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 46/1.3.21/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 22/2.3.1/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 64214400-3

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.04.2022 r. 22.04.2022 r. 29.04.2022 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 41/1.1.22/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45100000-8, 45230000-8, 45233000-9

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 17.05.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 33/1.3.1//22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 18.05.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 45/1.3.20/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi cateringowej dla policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego (powiat bialski, powiat włodawski)

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 36/1.2.11/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 38510000-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa optycznego mikroskopu porównawczego do analiz balistycznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 04.05.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 34/1.3.2/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 79951000-5

Przedmiot zamówienia: Organizacja seminariów, konferencji, szkoleń i wizyt studyjnych dofinansowanych ze środków UE

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.04.2022  04.05.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 21/1.3.6/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50433000-9, 50413000-3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie, wzorcowaniei kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 11.04.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 26/2.2.2/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1, 34144900-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych, elektrycznych samochodów osobowych, w wersji nieoznakowanej, ze stacjami do ładowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.04.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 27/1.1.25/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45314300-4, 45310000-3, 45314000-1, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb CBŚP

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 21.04.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 28/1.1.19/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 71320000-7,45100000-8, 45110000-1, 45111291-4, 45233250-6, 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45231300-8

Przedmiot zamówienia:  KPP Łęczna - remont bieżący (zalewanie piwnic)

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 25.04.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 42/1.1.21/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 71320000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45261000-4, 45262700-8, 45320000-6, 45261910-6, 45216110-8, 45453000-7, 45262522-6, 45262500-6, 45410000-4, 45420000-7, 45261400-8, 45430000-0, 45440000-3, 45431000-7, 45450000-6, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia:  KPP w Lubartowie - remont bieżący - garaże i teren przyległy

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.05.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 31/1.1.20/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 42961100-1, 35125300-2, 32323500-8, 45312200-9, 45312100-8, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemów zabezpieczeń oraz monitoringu w obiektach podległych KWP
w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:   29.04.2022 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 23/1.2.13/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30197644-2, 30197630-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa papieru do urządzeń drukujących i powielających dla Komendy Wojewódzkiej Policjiw Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 04.04.2022 r. godzina 11:00  06.04.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 17/1.3.7/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55321000-6, 55520000-1

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi wyżywienia osób zatrzymanych w PDOZ oraz policjantów skierowanych do zabezpieczenia działań

Tryb: podstawowy -  zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi art. 359 pkt 2

Termin składania ofert: 25.03.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 19/1.1.26/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 31682530-4, 31430000-9, 45000000-7, 45310000-3, 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Uruchomienie nowej siłowni telekomunikacyjnej wraz z dwoma bateriami akumulatorów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 11.05.2022 r.   19.05.2022 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 37/1.3.17/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 38/1.3.18/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi cateringowej dla policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego (powiat bialski)

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 15/1.1.7/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45310000-3, 45311000-0, 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w wybranych obiektach KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 05.04.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 10/1.3.2/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 79951000-5

Przedmiot zamówienia: Organizacja seminariów, konferencji, szkoleń i wizyt studyjnych dofinansowanych ze środków UE

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.03.2022 r. godzina 11:00 18.03.2022 r.

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 24/1.1.23/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 71320000-7, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45317000-2, 32323500-8, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń PdOZ w wybranych jednostkach garnizonu lubelskiego – KPP Janów Lubelski

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.04.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 08/1.3.11/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 11.03.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 30/1.1.21/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 71320000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45261000-4, 45262700-8, 45320000-6, 45261910-6, 45216110-8, 45453000-7, 45262522-6, 45262500-6, 45410000-4, 45420000-7, 45261400-8, 45430000-0, 45440000-3, 45431000-7, 45450000-6, 45310000-3, 45317000-2, 32323500-8

Przedmiot zamówienia:  KPP w Lubartowie - remont bieżący - garaże i teren przyległy

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 26.04.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 01/2.2.5/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  093020000-2; 65310000-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.02.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 29/1.1.22/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45100000-8, 45230000-8, 45233000-9

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 28.04.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 14/1.1.18/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45200000-9, 45400000-1, 45100000-8, 45262522-6, 45453000-7, 45261400-8, 45262500-6, 45110000-1, 45430000-0, 45431000-7

Przedmiot zamówienia: KP IV w Lublinie - remont bieżący - usunięcie przyczyn i skutków pęknięcia ścian

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  29.03.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 20/2.3.4/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 25/1.3.16/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi cateringowej dla policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego (powiat bialski, powiat włodawski)

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 03/1.2.1/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  30125110-5, 30192320-0, 30125100-2, 30124300-7, 30192113-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek  na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.02.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 13/2.3.3/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem funkcjonariuszy

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 63/1.1.16/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7,   45110000-1, 45220000-5,  45233220-7,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45340000-2,  45400000-1, 45453000-7, 32412000-4, 45261000-4, 45262700-8, 45331210-1, 71320000-7 

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim - modernizacja obiektu - etap II

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.01.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 11/2.3.3/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 05/1.3.8/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50413000-3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 17.02.2022 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 16/2.2.1/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1, 34144900-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych, elektrycznych samochodów osobowych, w wersji oznakowanej, ze stacjami do ładowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.03.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 12/2.3.3/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem funkcjonariuszy

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 06/1.2.2/22SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów, części oraz akcesoriów informatycznych i teleinformatycznych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.02.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 07/1.2.4/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 32250000-0

Przedmiot zamówienia: Najem telefonów komórkowych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 02.03.2022 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 09/1.3.14/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi cateringowej dla policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego (powiat bialski, powiat włodawski)

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 61/1.3.11/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 98351110-2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.12.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 04/1.3.12/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi cateringowej dla policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego (powiat bialski, powiat włodawski)

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 02/1.3.13/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 59/1.3.4/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50413000-3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 20.12.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 62/1.3.19/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 40/2.2.4/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34300000-0, 34322000-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódziej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.11.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 47/2.2.2/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09135100-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby wybranych jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.10.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 39/2.2.3/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09132100-4, 09134220-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Wydziału Transportu Komendy Wojewódziej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.10.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 53/1.1.17/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7,   45110000-1, 45220000-5,  45233220-7,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6,  45340000-2,  45400000-1, 45453000-7 

Przedmiot zamówienia: Komisariat Policji w Poniatowej - modernizacja obiektu etap II

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.11.2021 r. godzina 11:00   02.12.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 48/1.1.12/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7, 71320000-7, 32412000-4, 45261000-4,  45110000-1, 45220000-5,  45233220-7, 45262700-8,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45340000-2,  45400000-1, 45453000-7 

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju - modernizacja obiektu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 03.11.2021 r. godzina 11:00   05.11.2021 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 54/1.3.12/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 26.11.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 56/1.3.18/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 55/1.3.18/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 57/1.1.16/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7,   45110000-1, 45220000-5,  45233220-7,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45340000-2,  45400000-1, 45453000-7, 32412000-4, 45261000-4, 45262700-8, 45331210-1, 71320000-7 

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim - modernizacja obiektu etap II

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 21.12.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 51/1.1.14/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7,  45261000-4,  45110000-1, 45220000-5,  45233220-7, 45262700-8,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45340000-2,  45400000-1, 45453000-7 

Przedmiot zamówienia: Komisariat Policji w Dorohusku - modernizacja obiektu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  23.11.2021 r.  godzina 11:00  25.11.2021 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 60/1.1.26/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 35125300-2, 32323500-8, 42961100-1, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do zadania pn.: Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych KWP w Lublinie” w zakresie pakietu nr 2 - KP IV w Lublinie.

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 58/1.1.25/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45331200-8, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do zadania pn.: „Remont pomieszczeń oraz monitoringu CBŚP Zarząd, ul Północna 3 w Lublinie”

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 43/1.3.11/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 98351110-2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.10.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 49/1.1.24/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45400000-1, 71320000-7, 45260000-7,  45410000-4, 45420000-7,  45440000-3, 45450000-6,  45300000-0, 45330000-9, 45331000-6, 45320000-6

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane w Komisariacie Policji w Annopolu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.11.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 38/1.3.14/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.09.2021 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 45/1.1.13/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7, 71320000-7, 32412000-4, 45261000-4,  45110000-1, 45220000-5,  45233220-7, 45262700-8,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45340000-2,  45400000-1

Przedmiot zamówienia: KMP Chełm, ul. Reformacka 24A - modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby CBŚP

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 04.11.2021 r.  09.11.2021 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 42/1.2.8/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.10.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania:


Nr referencyjny: 50/1.1.16/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7, 71320000-7, 32412000-4, 45261000-4,  45110000-1, 45220000-5,  45233220-7, 45262700-8,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45340000-2,  45400000-1, 45453000-7 

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim - modernizacja obiektu etap II

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 17.11.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 31/1.2.10/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia:09300000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 52/1.3.17/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 06/2.3.1/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.05.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 36/1.3.12/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 17.09.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 46/1.3.16/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 44/1.3.16/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 41/1.3.15/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych  dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 28.09.2021 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 34/1.1.23/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący obiektów służbowych - KPP w Parczewie - remont budynku garażowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.09.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 12/1.1.3/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45330000-9, 45000000-7, 45310000-3, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: "Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3"

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 02.06.2021 r. godzina 11:00  11.06.2021 r. godz. 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 23/1.3.6/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50730000-1

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie klimatyzatorów i urządzeń wentylacji mechanicznej zainstalowanych w obiektach Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.07.2021 r. godzina 11:00    15.07.2021 godzina 11:00   16.07.2021 r. godz. 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 31/1.2.10/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia:09300000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do  Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 32/1.1.10/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 45000000-7, 45310000-3, 45317000-2, 45330000-9, 45331200-8, 45400000-1, 45421000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45453000-7, 35125300-2

Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń oraz monitoringu CBŚP Zarząd, ul. Północna 3 w Lublinie

Tryb: podstawowy

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 37/1.3.13/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 35/1.2.11/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 09132100-4, 09134100-8

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych na poptrzeby Komisariaru Policji w Terespolu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.09.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 22/1.1.3/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45330000-9, 45000000-7, 45310000-3, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: "Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3"

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 06.07.2021 r. godz. 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 20/1.1.4/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 454000000-1, 71320000-7, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45317000-2, 32323500-8, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń PdOZ w wybranych jednostkach garnizonu lubelskiego - KPP w Krasnymstawie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 07.07.2021 r. godz. 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 18/1.3.11/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9,98351110-2

Przedmiot zamówienia:Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazadów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo-śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.06.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 33/1.1.24/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 45260000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6, 45320000-6,

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane w Komisariacie Policji w Annopolu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.09.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 29/1.1.22/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 45400000-1, 71320000-7, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45317000-2, 32323500-8, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący obiektów służbowych KPP w Parczewie - remont  PdOZ

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.08.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 27/1.3.8-10/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych  dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 06.08.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 17/2.2.5/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO oraz 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego nieoznakowanego o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.06.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 24/1.3.3.3/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 50433000-9; 50413000-3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie,wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 30.07.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 30/1.1.23/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący obiektów służbowych - KPP w Parczewie - remont budynku garażowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 25.08.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 25/1.2.8/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.07.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 08/1.2.7/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 22900000-9, 28100000-1, 22456000-1, 22852100-8, 22822000-8, 22820000-4     

Przedmiot zamówienia: Dostawa druków służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.04.2021 r. godzina 11:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nr referencyjny: 10/2.3.3/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.06.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 21/1.3.5/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50340000-0, 50700000-2

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w obiektach Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.07.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 28/1.1.10/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 4500000-7, 45310000-3,45317000-2, 45330000-9, 45311200-8, 4500000-1, 45421000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45453000-7, 35125300-2

Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń oraz monitoringu CBŚP Zarząd, ul. Północna 3 w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 17.08.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 09/1.3.1/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 79951000-5

Przedmiot zamówienia: Organizacja seminariów dofinansowanych ze środków UE

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 10.05.2021 godz. 11:00

Materiały do pobrania


 

Nr referencyjny: 26/1.2.4/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 32250000-0

Przedmiot zamówienia: Najem telefonów komórkowych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.07.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 19/1.3.8/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych  dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.06.2021, godzina 10:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 15/1.1.1/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45453000-7, 45400000-1, 45300000-0, 45261210-9, 45262330-3

Przedmiot zamówienia: Likwidacja części kanału wentylacyjnego wraz z naprawą stropu i dachu budynku stacji obługi KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.06.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 11/1.1.5/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 35125300-2, 32323500-8, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 19.05.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 16/1.2.6/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30197644-2, 30199230-1, 22850000-3, 30190000-7, 39292400-9, 30199500-5, 22816000-3, 19520000-7, 30197640-4, 30197630-1,22815000-6,
30197330-8, 24910000-6, 30192800-9, 30192160-0, 30145100-8

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.06.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 14/1.2.8/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa letniego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.05.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 70/64/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa budynku koszarowego dla potrzeb Oddziału Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie"

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 02/2.2.1/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09123000-7, 65210000-8

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.04.2021, godzina 11:00, 19.04.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 07/1.3.3/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50433000 – 9, 50413000 – 3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.04.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 03/1.2.1/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30125110-5, 30192320-0, 30125100-2, 30124300-7, 30192113-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.04.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 13/1.2.9/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: "Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO"

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 24.05.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 04/1.2.2/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2, 32421000-0, 32581100-0       

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów, części oraz akcesoriów informatycznych i teleinformatycznych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 26.04.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 05/1.1.21/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09323000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45315300-1, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6.

Przedmiot zamówienia: Budowa węzła cieplnego w ramach zadania pn. „Komenda Miejska Policji w Chełmie – podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.04.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 01/1.3.8/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych  dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 08.04.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 75/02/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 38437110-1, 33192500-7, 39230000-3, 42955000-5, 33696500-0, 38432000-2, 38437000-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.01.2021, godzina 11:00

Termin składania ofert: 20.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 73/93/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09211100-2, 09211620-3, 09211600-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych olejów silnikowych oraz przekładniowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 71/91/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110–9, 98351110–2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 68/06/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50313100-3, 30125000-1

Przedmiot zamówienia: Konserwacja i naprawy eksploatacyjne urządzeń do powielania dokumentów  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.12.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 72/92/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45231600-1, 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej do sieci OST 112 dla nowej lokalizacji Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 74/63/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09323000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45315300-1,

 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

Przedmiot zamówienia: Budowa węzła cieplnego w ramach zadania pn.: Komenda Miejska Policji w Chełmie – podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 67/89/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45110000-1, 71320000-7, 45233000-9, 45233200-1, 90522000-2

Przedmiot zamówienia: Likwidacja nieeksploatowanych stacji paliw na terenach baz lokalowych jednostek Policji garnizonu lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


 Znak sprawy: 69/90/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Tryb: art. 138 o usługi społeczne

Termin składania ofert: 08.12.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 63/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30213200-7, 32420000-3, 48000000-8, 30213000-5, 30231300-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 64/88/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45216110-8,71320000-7, 45000000-7, 45261000-4, 45110000-1, 45220000-5, 45233220-7,45262700-8, 45300000-0, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: Komenda Miejska Policji w Lublinie – modernizacja budynku

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


 Znak sprawy: 60/74/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Tryb:art. 138 g ust. 1 pkt 1 usługi społeczne

Termin składania ofert: 29.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 66/86/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39121200-8, 39132100-7, 39150000-8, 39143113-1, 39141000-2, 39131000-9, 39136000-4, 39113600-3, 39151200-7, 39143310-2, 39143122-7, 44421000-7, 39112000-0, 39131100-0, 39141100-3, 39111100-4, 44316400-2, 44421300-0, 44421700-4, 44421790-1;

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu kwaterunkowego - mebli biurowych z płyty okleinowanej oraz metalowego wyposażenia meblowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 39/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48820000-2, 48000000-8, 48800000-6, 38520000-6, 30232110-8, 30232100-5, 32420000-3, 30231300-0, 80500000-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 62/87/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 44421720-0, 51900000-1, 32323500-8

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż systemu depozytora na klucze dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 55/85/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO oraz 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 59/25/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45420000-7, 45450000-6, 45340000-2, 45310000-3, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 53/68/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 50/72/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 61/06/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50313100-3, 30125000-1

Przedmiot zamówienia: Konserwacja i naprawy eksploatacyjne urządzeń do powielania dokumentów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 44/19/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 65310000-9

Przedmiot zamówienia: Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie to jest do I Komisariatu Policji w Lublinie, Laboratorium Kryminalistycznego i Zaplecza Psów Służbowych oraz Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 58/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 01.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 65/26/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45310000-3

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie"

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 54/73/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50116000-1, 34327200-7, 42120000-6, 42123500-2

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług regeneracji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 21/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48820000-2, 48000000-8, 48800000-6, 38520000-6, 30232110-8, 30232100-5, 32420000-3, 30231300-0, 80500000-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.06.2020, godzina 11:00

Materały do pobrania


 Znak sprawy: 38/67/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34300000-0, 34322000-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 34/74/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Tryb: artykuł 138g ustęp 1 punkt 1 usługi społeczne

Termin składania ofert: 11.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 46/18/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09123000-7, 65210000-8

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 52/24/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45330000-9, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ulicy Grenadierów 3

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 56/25/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45420000-7, 45450000-6, 45340000-2, 45310000-3, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 49/17/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90524000-6, 90513000-6, 90520000-8

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, koncesjonowanych oraz medycznych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 57/53/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45421100-5, 45442100-8, 42961100-1, 35125300-2, 32323500-8, 45312200-9, 45312100-8, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Termin składania ofert: x

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 51/81/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 64214400-3

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 41/82/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych samochodów oznakowanych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 43/70/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 48/23/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45233200-1, 45233250-6

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Łukowie - remont nawierzchni parkingu

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 31.08.2020, godzina 11:00

 Materiały do pobrania


Znak sprawy: 35/16/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostyek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.07.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 29/68/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 47/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 28.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 42/83/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45216110-8, 45110000-1, 45111291-4, 45220000-5, 45233220-,7 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji Posterunku Policji w Tyszowcach (powiat tomaszowski)

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 27/14/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa części, akcesoriów komputerowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 13/72/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i  jednostek jej podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 10/19/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09300000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 45/84/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45332200-5, 45311200-8

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania pn.: „Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - pakiet numer VII - Komendy Powiatowej w Międzyrzecu Podlaskim”

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 24/8,9/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39121200-8, 39150000-8, 39141000-2, 39143113-1, 39131000-9, 39136000-4, 39113600-3, 39151200-7, 39143310-2, 39143122-7, 39112000-0, 39113200-9, 44421000-7 ...

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu kwaterunkowego – mebli biurowych z płyty okleinowanej, metalowego wyposażenia meblowego oraz sejfów do przechowywania broni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 37/81/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 64214400-3

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 33/71/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110–9, 98351110–2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.07.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 32/17/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90524000-6, 90513000-6, 90520000-8

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, koncesjonowanych oraz medycznych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 36/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 14.07.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 30/56/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45261900-3, 45000000-7

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim – remont dachów

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 14/16/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień:  90511000-2 

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 31/53/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45421100-5, 45442100-8, 42961100-1, 35125300-2, 32323500-8, 45312200-9, 45312100-8, 45317000-2 

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 25/05/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30197644-2, 22815000-6, 22816000-3, 22850000-3, 24910000-6, 30145100-8, 30190000-7, 30192160-0, 30192800-9, 30197330-8, 30197630-1, 30197640-4, 30199230-1, 30199500-5, 39292400-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiłów biurowych i papierniczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 17/78/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50433000-9, 50413000-3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 26/20/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45310000-3, 45311000-0, 45314000-1

Przedmiot zamówienia: Instalacja urządzeń telekomunikacyjnych dla zakończenia realizacji inwestycji dotyczącej zadania pn. „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Annopolu"

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 28/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 16.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 22/61/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71320000-7, 45110000-1, 45111220-6,  45111291-4,  34928200-0

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót rozbiórkowych budynku garażowego w KPP w Parczewie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 23/35/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45311200-8, 45421100-5, 45442100-8, 4533220-7, 45100000-3

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo – kuchennym w Komendy Miejskiej Policji w Lublinie pod potrzeby administracyjno - biurowe ...

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 08/75/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71320000-7, 45000000-7, 45231600-1

Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej do sieci OST 112

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 05/14/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2, 32352100-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa części, akcesoriów informatycznych, teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 18/22/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45310000-3, 45311000-0, 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w wybranych obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 15/68/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 03/71/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 98351110-2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 19/56/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45261900-3, 45000000-7

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim - remont dachów

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 12/69/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1, 34144900-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych samochodów osobowych w wersji oznakowanej ze stacjami do ładowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy:  20/01/20/SZP/U 

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 12.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 11/52/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 32323500-8, 45310000-3, 42961100-1, 45420000-7

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 16/50/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń garażowych w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 06/70/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 01/11/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30125100-2, 30192320-0, 30124300-7, 30125110-5, 30192113-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.02.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 09/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 16.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 04/10/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi żywienia osób zatrzymanych, policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka KWP w Lublinie oraz policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrostycznego Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 27.02.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 07/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 13.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 02/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 19.02.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


 

 

 

Powrót na górę strony