93/76/17/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

93/76/17/SZP/D

Dostawa radiotelefonów noszonych oraz akumulatorów do radiotelefonów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ (pismo SZP-2013/17/93-2/MK z dn. 09.11.2017 r.)

4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ (pismo l.dz. SZP-2013/17/93-4/MK z dn.13.11.2017 r. ).

5. Informacja z otwarcia ofert z dn. 14.11.2017 r.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty (pismo l.dz. SZP-2013/17/93-10/MK z dn. 17.11.2017 r.)