55/85/20/SZP/D - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

55/85/20/SZP/D

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO oraz 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym tupu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

3. Klucz publiczny nadany przez miniPortal - AKTUALNY.

4. Pismo znak: LU00-SZP.2380.58.2020.EM16.6 z dn. 05.10.2020 r. - pytania i odpowiedzi do SIWZ.

5. Pismo znak: LU00-SZP.2380.58.2020.EM16.8 z dn. 06.10.2020 r. - zmiana treści SIWZ - aktualizacja klucza publicznego.

6. Transmisja online z otwarcia ofert - start 07.10.2020 r., godz. 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.10.2020 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.