58/01/20/SZP/U - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

58/01/20/SZP/U

Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Instrukcja dla Wykonawcy wraz  z załącznikami. UWAGA: Nieaktualny załącznik nr 3 - wzór umowy.

3. Klucz publiczny nadany przez miniPortal.

4. Pismo znak: LU00-SZP.2380.61.2020.7 z dn. 25.09.2020 r. - pytania i odpowiedzi do SIWZ.

5. Aktualny załącznik nr 3 - wzór umowy.

6. Transmisja online z otwarcia ofert - start 01.10.2020 r., godz. 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.10.2020 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

8. Pismo znak LU00-SZP.2380.61.2020.13 z dnia 05.10.2020 r. - wynik postępowania.