53/68/20/SZP/U - Ogłoszenia - Policja Lubelska

Ogłoszenia

53/68/20/SZP/U

Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

3. Klucz publiczny nadany przez miniPortal.

4. Pismo znak LU00-SZP.2380.56.2020.AP.8 z dnia 21.09.2020 r. - odpowiedź na pytanie.

5. Pismo znak LU00-SZP.2380.56.2020.AP.14 z dnia 22.09.2020 r. - odpowiedź na pytanie.

6. Transmisja online z otwarcia ofert - start 23.09.202 r., godz. 12:00 - TRANSMISJA ZAKOŃCZONA

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.09.2020 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

8. Pismo znak LU00-SZP.2380.56.2020.AP.48 z dnia 13.10.2020 r. - wynik postępowania.