Wydział Postępowań Administracyjnych - Policja Lubelska

Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Postępowań Administracyjnych

NACZELNIK
Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

podinsp. Mariusz Pachuta

Sekretariat - telefon 47 811 49 91, fax 47 811 15 20,

e-mail:  wpa@lu.policja.gov.pl

 

K O M U N I K A T

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM PRZYPADKÓW KORONAWIRUSA W POLSCE, MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU, ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O OGRANICZENIE WIZYTY W NASZYM WYDZIALE JEDYNIE DO SPRAW PILNYCH I WYJĄTKOWYCH, PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU DROGĄ TELEFONICZNĄ.  PROSIMY O KIEROWANIE WSZELKIEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DROGĄ POCZTOWĄ NA ADRES :

Wydział Postępowań Administracyjnych, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73, 20-019  Lublin

Pracownicy Wydziału pozostają do Państwa dyspozycji pod nrumerem telefonów:

sekretariat: 47 811 49 91,

broń kolekcjonerska, do ochrony osobistej: 47 811 49 65, 47 811 49 39,

broń myśliwska i sportowa : 47 811 49 31, 47 811 49 68,

licencje : 47 811 49 98, 47 811 49 99,

broń gazowa : 47 811 49 48
 

Uwaga! Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie zmienia swoją siedzibę. Nowy adres: Lublin ul. Gospodarcza 1B - budynek Komisariatu VI Policji w Lublinie 


Zespół do spraw Pozwoleń na Broń:

  • broń palna bojowa, pamiątkowa, kolekcjonerska, pozbawiona cech użytkowych, do rekonstrukcji historycznych, do celów szkoleniowych - telefon 47 811 49 65 lub 47 811 49 39;
  • broń palna gazowa - telefon 47 811 49 48;
  • broń palna myśliwska i palna sportowa - telefon 47 811 49 31 lub 47 811 49 68;


Zespół do spraw Ochrony Osób i Mienia:

  • licencje detektywa, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, dopuszczenie do posiadania broni dla pracowników ochrony, telefon 47 811 49 98 lub                            

47 811 49 99.

Oświadczenie - zgoda na informowanie o prowadzonym postępowaniu administarcyjnym przez SMS, E-MAIL

Zespół do spraw Uzbrojonych Formacji Ochronnych:

  • uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie; odbiór magazynów broni, telefon 47 811 49 95,  47 811 49 96, 47 811 49 97.

Zespół do spraw Cudzoziemców:

telefon 47 811 49 44, 47 811 49 32

Depozyt Broni:

poniedziałek godzina 7.30-15.30

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie realizuje zadania wynikające z ustawy o Policji oraz ustaw szczególnych między innymi o ochronie osób i mienia, o broni i amunicji, o usługach detektywistycznych, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o cudzoziemcach, jak również przy zastosowaniu przepisów takich ustaw jak: o strażach gminnych, o lasach, o ochronie przyrody, o transporcie kolejowym, o transporcie drogowym, o rybactwie śródlądowym, prawo łowieckie, o kulturze fizycznej – które łączy procedura prowadzenia postępowań określona w kodeksie postępowania administracyjnego.

Wydział Postępowań Administracyjnych przyjmuje interesantów: