Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Postępowań Administracyjnych

NACZELNIK
Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

p.o. podinsp.Jacek Deptuś

Sekretariat - telefon 47 811 49 91, fax 47 811 49 92,

e-mail:  wpa@lu.policja.gov.pl

 

K O M U N I K A T

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM PRZYPADKÓW KORONAWIRUSA W POLSCE, MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU, ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O OGRANICZENIE WIZYTY W NASZYM WYDZIALE JEDYNIE DO SPRAW PILNYCH I WYJĄTKOWYCH, PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU DROGĄ TELEFONICZNĄ.  PROSIMY O KIEROWANIE WSZELKIEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DROGĄ POCZTOWĄ NA ADRES :

Wydział Postępowań Administracyjnych, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73, 20-019  Lublin

Pracownicy Wydziału pozostają do Państwa dyspozycji pod nrumerem telefonów:

sekretariat: 47 811 49 91,

broń kolekcjonerska, do ochrony osobistej: 47 811 49 65, 47 811 49 39,

broń myśliwska i sportowa : 47 811 49 31, 47 811 49 68,

licencje : 47 811 49 98, 47 811 49 99,

broń gazowa : 47 811 49 48
 

Uwaga! Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zmienia swoją siedzibę. Nowy adres: Lublin ulica Gospodarcza 1B - budynek Komisariatu VI Policji w Lublinie 


Zespół do spraw Pozwoleń na Broń:

  • broń palna bojowa, pamiątkowa, kolekcjonerska, pozbawiona cech użytkowych, do rekonstrukcji historycznych, do celów szkoleniowych - telefon 47 811 49 65 lub 47 811 49 39;
  • broń palna gazowa - telefon 47 811 49 48;
  • broń palna myśliwska i palna sportowa - telefon 47 811 49 31 lub 47 811 49 68;
  • pozwolenie na broń adres formularza na ePUAP.

 

Przykładowe pytania egzaminacyjne ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią znajdują się tutaj.


Zespół do spraw Ochrony Osób i Mienia:

  • licencje detektywa, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, dopuszczenie do posiadania broni dla pracowników ochrony, telefon 47 811 49 98 lub  47 811 49 99.

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

LICENCJA DETEKTYWA

DOPUSZCZENIE DO POSIADANIA BRONI OBIEKTOWEJ DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY

 


Zespół do spraw Uzbrojonych Formacji Ochronnych:

  • uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie; odbiór magazynów broni, telefon 47 811 49 95,  47 811 49 96, 47 811 49 97.

Zespół do spraw Cudzoziemców:

telefon 47 811 49 44, 47 811 49 32

Depozyt Broni:

poniedziałek godzina 7.30-15.30

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie realizuje zadania wynikające z ustawy o Policji oraz ustaw szczególnych między innymi o ochronie osób i mienia, o broni i amunicji, o usługach detektywistycznych, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o cudzoziemcach, jak również przy zastosowaniu przepisów takich ustaw jak: o strażach gminnych, o lasach, o ochronie przyrody, o transporcie kolejowym, o transporcie drogowym, o rybactwie śródlądowym, prawo łowieckie, o kulturze fizycznej – które łączy procedura prowadzenia postępowań określona w kodeksie postępowania administracyjnego.

Wydział Postępowań Administracyjnych przyjmuje interesantów:

Powrót na górę strony