Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Postępowań Administracyjnych

NACZELNIK
Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

mł. insp. Jacek Deptuś

Sekretariat - telefon 47 811 49 91, fax 47 811 49 92.

e-mail:  wpa@lu.policja.gov.pl

Pracownicy Wydziału pozostają do Państwa dyspozycji pod nrumerem telefonów:

sekretariat: 47 811 49 91.

broń kolekcjonerska, do ochrony osobistej:

47 811 49 65, 47 811 49 39, 47 811 49 56

47 811 49 49, 47 811 49 94, 47 811 49 99

broń myśliwska i sportowa : 47 811 49 31, 47 811 49 68.

licencje : 47 811 49 98.

broń gazowa : 47 811 49 48.
 

Adres: Lublin ulica Gospodarcza 1B - budynek Komisariatu VI Policji w Lublinie 


Sekcj do spraw Pozwoleń na Broń:

  • broń palna bojowa, pamiątkowa, kolekcjonerska, pozbawiona cech użytkowych, do rekonstrukcji historycznych, do celów szkoleniowych - telefon 47 811 49 65 lub 47 811 49 39;
  • broń palna gazowa - telefon 47 811 49 48;
  • broń palna myśliwska i palna sportowa - telefon 47 811 49 31 lub 47 811 49 68;
  • pozwolenie na broń adres formularza na ePUAP.

 

PLIKI/WNIOSKI/PODANIA DO POBRANIA

 

Przykładowe pytania egzaminacyjne ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.


Sekcja do spraw Ochrony Osób i Mienia:

  • licencje detektywa, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, dopuszczenie do posiadania broni dla pracowników ochrony, telefon 47 811 49 98 lub  47 811 49 97.
  • uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie; odbiór magazynów broni, telefon 47 811 49 95,  47 811 49 97.

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

LICENCJA DETEKTYWA

DOPUSZCZENIE DO POSIADANIA BRONI OBIEKTOWEJ DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY

 


Zespół do spraw Cudzoziemców:

telefon 47 811 49 44, 47 811 49 32, 47 811 49 96.

Depozyt Broni:

telefon 47 811 49 56, 47 811 49 65.

poniedziałek godzina 7.30-14.30

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie realizuje zadania wynikające z ustawy o Policji oraz ustaw szczególnych między innymi o ochronie osób i mienia, o broni i amunicji, o usługach detektywistycznych, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o cudzoziemcach, jak również przy zastosowaniu przepisów takich ustaw jak: o strażach gminnych, o lasach, o ochronie przyrody, o transporcie kolejowym, o transporcie drogowym, o rybactwie śródlądowym, prawo łowieckie, o kulturze fizycznej – które łączy procedura prowadzenia postępowań określona w kodeksie postępowania administracyjnego.

Wydział Postępowań Administracyjnych przyjmuje interesantów:

poniedziałek i czwartek w godzinach 09:00-15:00 

 

 

Powrót na górę strony