Wizyta studyjna w Niemczech

Wizyta studyjna w siedzibie Prezydium Policji w Berlinie w ramach projektu „Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policja.

W dniach 23 – 26 września 2019 roku odbyła się wizyta studyjna do Prezydium Policji w Berlinie dotycząca projektu „Zwiększenie możliwości usług w zakresie zwalczania handlu narkotykami na poziomie europejskim” finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej - Policja.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z możliwościami technicznymi  Policji niemieckiej w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie.

Podczas wizyty przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare oraz Generalnego Inspektoratu Policji rumuńskiej zapoznali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi używania / handlu narkotykami oraz strategiami państwowymi dotyczącymi polityki antynarkotykowej w Niemczech. Przedstawiono im także strukturę organizacyjną sekcji narkotykowej i jej zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej, wyposażenie i główne problemy, z którymi mierzy się Policja niemiecka. Uczestnicy projektu zostali zapoznani z prowadzeniem śledztw i dochodzeń w sprawach przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym działającym w transporcie publicznym (metro). Szczególną uwagę zwrócono na wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze policji i służby celnej. Podkreślono, że w  Niemczech wydano akt w dziedzinie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych, określający grupy związków chemicznych, a nie poszczególne substancje zabronione. Powyższa modyfikacja znacznie ułatwiła funkcjonowanie organów ścigania w zapobieganiu wprowadzania nowych substancji psychoaktywnych na rynek niemiecki. Uczestnicy wizyty studyjnej zostali zapoznani z zasadami stosowania pomocy prawnej w międzynarodowych dochodzeniach oraz metodami prowadzenia analizy kryminalnej przez policję niemiecką.  Podobnie jak w innych krajach UE, policjanci niemieccy rozpoczynają tę analizę od sprawdzenia otwartych źródeł - głównie Internetu. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące narkotyków syntetycznych, nielegalnych laboratoriów oraz tzw.  dark-netu, ponieważ większość narkotyków sprzedawanych jest na rynku berlińskim przez Internet. Płatności są dokonywane w tak zwanych „bitcoinach”. Partnerzy projektu odwiedzili również laboratorium kryminalistyczne, gdzie zostali zapoznani z możliwościami sprzętowymi dotyczącymi badania substancji psychotropowych. W Wydziale Techniki Operacyjnej zaprezentowano im sprzęt stosowany przez policję niemiecką niezbędny do zwalczania przestępczości narkotykowej.

Dzięki tej wizycie uczestnicy mogli wymieniać informacje w związku z ich codziennymi działaniami dotyczącymi zwalczania handlu narkotykami i nawiązywać kontakty robocze, które mogą być owocne w ich pracy.

 

uczestnicy wizyty studyjnej

 

 

 

Powrót na górę strony