Wizyta studyjna w Rumunii

Wizyta studyjna w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Policji Rumuńskiej w Satu Mare i Cluj Napoce w ramach projektu „Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policja.

W dniach 25-28 czerwca 2019 roku odbyła się wizyta studyjna do Cluj Napoki i Satu Mare/Rumunia dotycząca projektu „Zwiększenie możliwości usług w zakresie zwalczania handlu narkotykami na poziomie europejskim” finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej - Policji.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z możliwościami technicznymi  Policji rumuńskiej w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie.

Podczas wizyty przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii, Narodowej Policji hiszpańskiej, Prezydium Policji w Berlinie, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii zapoznali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi używania / handlu narkotykami oraz strategiami państwowymi dotyczącymi polityki antynarkotykowej w Rumunii. Partnerzy projektu odwiedzili Okręgowy Inspektorat Policji w Satu Mare, gdzie  przedstawiono im strukturę organizacyjną sekcji narkotykowej i jej zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej, statystyki i główne problemy, z którymi mierzy się Policja rumuńska, w szczególności policja w Satu Mare w tym zakresie. Przedstawiciel Krajowej Agencji Antynarkotykowej z siedzibą w  Satu Mare omówił profilaktykę i pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków w okręgu Satu Mare Partnerzy projektu odwiedzili również Centrum Operacyjne Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare  oraz Wydział Łączności i Informatyki, gdzie mogli porównać możliwości techniczne Policji w dziedzinie zwalczania przestępczości narkotykowej. Przedstawiciele partnerów projektu odwiedzili również Okręgowy Inspektorat Policji w Cluj Napoce, w szczególności Brygadę dw z Przestępczością Zorganizowaną, gdzie zostali zapoznani ze strukturą i zadaniami sekcji narkotykowej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej, technicznymi możliwościami oraz głównymi problemami, z jakimi się mierzy się policja w Cluj Napoce. W Laboratorium Kryminalistycznym przedstawiono im sprzęt używany do analizy narkotyków i innych substancji psychotropowych. Uczestnicy projektu odwiedzili również Strzelnicę w Szkole Policji Septimu  Muresan w Cluj Napoce. Mieli również możliwość  poddania się szczegółowej kontroli antynarkotykowej w trakcie procedury odprawy na międzynarodowym lotnisku w Cluj Napoce. Dzięki tej wizycie uczestnicy mogli wymieniać informacje w związku z ich codziennymi działaniami dotyczącymi zwalczania handlu narkotykami i nawiązywać kontakty robocze, które mogą być owocne w ich pracy.

                                                  uczestnicy wizyty studyjnej

 

                                                                                                   

Powrót na górę strony