Wizyta studyjna w Bułgarii

Wizyta studyjna w siedzibie Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii w ramach projektu „Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policja.

W dniach 11-14 czerwca 2019 roku odbyła się wizyta studyjna do Sofii  dotycząca projektu „Zwiększenie możliwości usług w zakresie zwalczania handlu narkotykami na poziomie europejskim” finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej - Policja.

Celem wizyty było zwiększenie kompetencji organów ścigania w Polsce i na poziomie europejskim
w zwalczaniu przemytu produkcji i handlu narkotykami jak również kontynuowanie wymiany dobrych praktyk i wiedzy w zakresie zwalczania przestępczości związanej z narkotykami.

Podczas wizyty przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii, Narodowej Policji hiszpańskiej, Prezydium Policji w Berlinie, Okręgowego Inspektoratu Policji Rumuńskiej w Satu Mare oraz Generalnego Dyrektoriatu Policji Rumuńskiej zostali powitani w siedzibie Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii przez Panią Blagorodną Makevę –Zastepcę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii oraz  Pana Ilko Ilieva – Naczelnika Wydziału Kryminalnego Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, gdzie zapoznali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi używania / handlu narkotykami oraz strategiami państwowymi dotyczącymi polityki antynarkotykowej w Bułgarii. Pan Bisser Ivanov – Naczelnik Sekcji dw. z przestępczością narkotykową przedstawił strukturę organizacyjną sekcji narkotykowej i jej zadania związane z zapobieganiemi zwalczaniem przestępczości narkotykowej, statystyki i główne problemy, z którymi boryka się Policja bułgarska w tym zakresie. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się również z możliwościami technicznymi w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, które zostały zaprezentowane przez ekspertów z Krajowego Instytutu  Nauk Kryminalistycznych oraz złożyli wizytę na przejściu granicznym z Serbią,  w Kalotinie, gdzie   przedstawiono im  uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy bułgarskich podczas prowadzenia kontroli granicznej. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w rzeczywistej kontroli granicznej. Przedstawiciele partnerów projektu poznali również strukturę Regionalnego Dyrektoriatu Policji w Plodiv, w szczególności prewencję i sposoby zwalczania przestępczości narkotykowej, techniczne możliwości oraz główne problemy, z jakimi styka się policja w Plodiv. Dzięki tej wizycie uczestnicy mogli wymieniać informacje w związku z ich codziennymi działaniami dotyczącymi zwalczania handlu narkotykami i nawiązać kontakty robocze, które mogą być owocne w ich pracy.

                             uczestnicy wizyty studyjnej

                            

Powrót na górę strony