Wizyta studyjna w Madrycie

Wizyta studyjna w siedzibie Narodowej Policji hiszpańskiej w Madrycie / Hiszpanii w ramach projektu „ Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policja.

W dniach 26-29 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Madrycie dotycząca projektu „Zwiększenie możliwości usług w zakresie zwalczania handlu narkotykami na poziomie europejskim” finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej - Policji.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z możliwościami technicznymi Narodowej Policji hiszpańskiej w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie.

Podczas wizyty przedstawiciele KWP w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, Prezydium Policji w Berlinie, Okręgowego Inspektoratu Policji Rumuńskiej w Satu Mare oraz Generalnego Dyrektoriatu Policji Rumuńskiej zapoznali się
z regulacjami prawnymi dotyczącymi używania / handlu narkotykami oraz strategiami państwowymi dotyczącymi polityki antynarkotykowej w Hiszpanii. Przedstawiono strukturę organizacyjną sekcji narkotykowej i jej zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej, statystyki i główne problemy, z którymi boryka się Policja hiszpańska w tym zakresie. Uczestnicy projektu odwiedzili Brygadę Centralną do spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej, w szczególności Brygadę Antynarkotykową, gdzie poznali główne szlaki przemytu narkotyków na/z terenu Hiszpanii, w szczególności szlaki przemytu heroiny, kokainy i haszyszu. Przedstawiono rosnący problem narkotyków syntetycznych, a także informacje na temat zorganizowanej przestępczości narkotykowej w Europie Wschodniej i opisano problemy z uchodźcami. Uczestnicy projektu odwiedzili także Departament Techniki Operacyjnej i Departament Podsłuchu Telefonicznego, gdzie mogli porównać techniczne możliwości zwalczania przestępczości związanej z narkotykami. Dzięki tej wizycie uczestnicy mogli wymieniać informacje w związku z ich codziennymi działaniami dotyczącymi zwalczania handlu narkotykami i nawiązywać kontakty robocze, które mogą być owocne w ich pracy.  

                                                      uczestnicy wizyty studyjnej  

                                                     

                                                     

                                                                              

Powrót na górę strony