Warsztaty z zakresu cyberprzestępczości w Zamościu, 22-28 listopada 2015 r.

W dniach od 22 do 28 listopada 2015 r. w Zamościu odbyło się drugie szkolenie w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością” w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości, miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie zapobiegania i walki z cyberprzestępczością pomiędzy przedstawicielami organów ścigania z Polski i innych państw członkowskich UE. Ze strony polskiej w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Policji oraz innych organów ścigania, których kompetencje obejmują zapobieganie i walkę z cyberprzestępczością.

Ze strony zagranicznej w seminarium udział wzięli przedstawiciele:

  • Generalnego Inspektoratu Rumuńskiej Policji,
  • Policji łotewskiej,      
  • Biura Kryminalnego Policji litewskiej,         
  • Policji słowackiej.

   uczestnicy szkolenia w trakcie wykładu

Powrót na górę strony