Warsztaty z zakresu cyberzprzestępczości, 18-24 października 2015 r.

W dniach od 18 do 24 października 2015 r. w Zamościu odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością” w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości, miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie zapobiegania i walki z cyberprzestępczością pomiędzy przedstawicielami organów ścigania z Polski i innych państw członkowskich UE. Ze strony polskiej w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Policji oraz innych organów ścigania, których kompetencje obejmują zapobieganie i walkę z cyberprzestępczością.

Ze strony zagranicznej w seminarium udział wzięli przedstawiciele:

  • Generalnego Inspektoratu Rumuńskiej Policji,
  • Policji łotewskiej,   
  • Biura Kryminalnego Policji litewskiej,         
  • Policji niemieckiej.

 

 

 

 

Powrót na górę strony