Spotkanie Zespołu ds. realizacji projektu, 8-10 grudnia 2014 r.

W dniach od 8 do12 grudnia 2014 r. w Kaziemierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się spotkanie organizacyjne członków Zespołu do spraw realizacji projektu „Międzynarodowa współpraca organów ścigania UE w zakresie walki z cyberprzestępczością” w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości. Podzcas spotkania wypracowane zostały zasady komunikacji pomiędzy członkami Zespołu, stworzono listę kontaktów roboczych, omówiono przebieg oraz daty realizacji działań projektu.

Ze strony zagranicznej w spotkaniu  udział wzięli przedstawiciele:

  • Generalnego Inspektoratu Rumuńskiej Policji,
  • Policji w Londynie
  • Biura Kryminalnego słowackiej Policji
  • Biura Kryminalnego litewskiej Policji
  • Uniwersytetu Policyjnych Nauk Stosowanych w Brandenburgii w Niemczech
  • Policji łotewskiej.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu ds. realizacji projektu z KWP w Lublinie i instytucji – partnerów projektu zajmujących się m.in. zapobieganiem oraz zwalczaniem cyberprzestępczości.

Powrót na górę strony