Warsztaty za zakresu badań daktyloskopijnych

Główne założenia projektu pt. „Kryminalistyka – wspólne wyzwanie dla organów ścigania w UE” został zrealizowany w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zapobieganie i walka z przestępczością”, dotyczyły zagadnienia badań daktyloskopijnych oraz wizualizacji i rejestracji śladów.

Główną część projektu zrealizowano w ramach warsztatów, zorganizowanych w dniach od 19 do 24 październik 2015 roku, w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W pierwszej części zajęć przedstawione zostały informacje na temat:

  • Laboratoriów biorących udział w projekcie oraz zespołów daktyloskopii poszczególnych uczestników projektu,
  • standardowych technik wizualizacji śladów na różnych podłożach z uwzględnieniem metod wizualizacji i rejestracji ujawnionych śladów, a także sposobów prezentacji uzyskanych wyników,
  • pobierania odpowiedniego materiału porównawczego.

W drugiej części, skoncentrowano się na:

  • szczegółowym omówieniu ujawniania śladów daktyloskopijnych techniką polimeryzacji cyjanoakrylowej oraz zestawieniu parametrów prowadzenia procesu, etapów, sposobów rejestracji ujawnionych śladów w poszczególnych laboratoriach partnerskich,
  • przedstawieniu opracowań literaturowych oraz wymaganego wyposażenia dla wizualizacji śladów techniką PolyCyano UV,
  • opracowaniu planu wizualizacji śladów techniką PolyCyano UV,
  • wypracowaniu stanowiska dotyczącego standaryzacji rejestracji śladów daktyloskopijnych oraz pobieranie materiału porównawczego,
  • poruszono również temat potencjalnej kontaminacji w procesie badawczym.

W ramach warsztatów daktyloskopijnych, wykłady dotyczące dowodowego wykorzystanie opinii w procesie karnym, w tym również ocenę ekspertyzy w aspekcie jej kompletności, jasności, wewnętrznej spójności oraz kwestię sprzeczności pomiędzy różnymi opiniami, przedstawili prokuratorzy reprezentujący Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie oraz Prokuraturę Okręgową w Lublinie.

 

uczestnicy warsztatów w laboratorium kryminalistycznym w Lublinie    prezentacja przedstawiciela policji lubelskiej

Powrót na górę strony