Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca przeciwdziałania handlowi ludźmi

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w ramach realizacji projektu „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej” dofinansowanego z funduszy norweskich przeprowadziła społeczną kampanię  informacyjno-edukacyjną mającą na celu zwiększenie świadomości potencjalnych ofiar w obszarze szeroko rozumianego handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego oraz pracy przymusowej. Kampania objęła 5 województw: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Celem kampanii było uświadomienie potencjalnym ofiarom szeroko pojętego handlu ludźmi ryzyka lekkomyślnego wyjazdu w celach zarobkowych za granicę. Kampania wskazywała również metody uniknięcia powyższych zagrożeń.

Kampania prowadzona była w dwóch odsłonach skierowanych do osób młodych, najczęściej padających ofiarą przemocy seksualnej za granicą oraz osób w średnim wieku (45+), najczęściej padających ofiarą pracy przymusowej.

Pierwsza odsłona dotyczyła kwestii przeciw działaniu wykorzystaniu seksualnemu. Skierowana była do dziewczyn, młodych kobiet niezadowolonych ze swojej sytuacji życiowej, poszukujących nowych znajomości, wrażeń, chcących zrealizować marzenia o sławie, lepszym życiu, bogatym partnerze, „chcących zaistnieć”, aspirujących do zawodu modelki, aktorki. 

Pierwsza część kampanii składała się ze spotów telewizyjnych i radiowych uzupełnionych ulotkami, które odnosiły się do tematu przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu. Całość była opatrzona logotypem kampanii oraz wspólnym hasłem przewodnim („Nie jesteś na sprzedaż”) oraz hasłami pomocniczymi.

W kampanii zwracano się do młodych kobiet. Są to często dziewczyny bez wykształcenia, nie znające języków, nie posiadające perspektyw lepszej pracy. Głównym celem kampanii było przykucie ich uwagi, pokazanie, jakie im grożą niebezpieczeństwa i jak można ich uniknąć.

Aby uzyskać ten efekt, zostały zestawione dwa światy. Pierwszy to świat wyobrażeń, który mocno oddziałuje na zmysły. W wyobrażeniach wszystko jest możliwe. Naiwne przekonanie, że karierę można zrobić szybko i w łatwy sposób, jest tutaj dominujące. W świecie wyobrażeń kobieta jest na piedestale, jest elegancka, żyje w luksusie, robi karierę w świetle jupiterów.

Później następowało zderzenie z drugim światem. Jest on rozliczeniem z naiwnymi wyobrażeniami. Drugi świat to rzeczywistość, która może dotknąć każdą nieostrożną kobietę. Podobnie jak pierwszy, działa na zmysły, ale tym razem to uczucia odpychające.

W ramach pierwszej emisji zostały wydrukowane ulotki informacyjne skierowane do potencjalnych ofiar wykorzystania seksualnego w kontekście handlu ludźmi.

ulotka dotycząca wykorzystywania seksualnego powstała w ramach kampanii - awers   ulotka dotycząca wykorzystywania seksualnego powstała w ramach kampanii - rewers

 

Druga odsłona kampanii dotyczyła kwestii przeciw działaniu pracy przymusowej za granicą. Skierowana była do osób bezrobotnych, w kategorii wiekowej 45+, o małych szansach zatrudnienia na polskim rynku pracy, charakteryzujące się niskim poziomem kwalifikacji zawodowych, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, która uniemożliwia im racjonalną ocenę potencjalnych zagrożeń.

Kampania składała się ze spotów telewizyjnych i radiowych uzupełnionych ulotkami, które odnosiły się do tematu przeciwdziałania przymusowej pracy za granicą. Całość była opatrzona logotypem kampanii oraz wspólnym hasłem przewodnim („Nie jesteś na sprzedaż”) oraz hasłami pomocniczymi.

Osoby bezrobotne, w kategorii wiekowej 45+ najczęściej nie znają języków obcych oraz realiów życia i pracy za granicą, nieświadome są również aspektów prawnych i społecznych z tym związanych.  Głównym celem kampanii było przykucie ich uwagi, pokazanie, jakie im grożą niebezpieczeństwa i jak można ich uniknąć.

Aby uzyskać ten efekt, zostały zestawione dwa światy. Pierwszy to świat wyobrażeń, który mocno oddziałuje na zmysły. W wyobrażeniach wszystko jest możliwe. Nawet ogłoszenie o pracy zamieszczone na słupie może prowadzić do bogatego życia w luksusie – takie ogłoszenie obiecuje łatwą pracę z wysokim wynagrodzeniem. 

Później następowało zderzenie z drugim światem. Jest on rozliczeniem z naiwnymi wyobrażeniami. Drugi świat to rzeczywistość, która może dotknąć każdą osobę wybierającą się za granicę do pracy, która nie sprawdziła dostatecznie swojego pośrednika. Wyjazd taki może okazać się wyjazdem do pracy przymusowej.

W ramach drugiej emisji zostały wydrukowane ulotki informacyjne skierowane do potencjalnych ofiar przymusowej pracy za granicą w kontekście handlu ludźmi.

ulotka dotycząca ofiar pracy przymusowej powstała w ramach kampanii - awers ulotka dotycząca ofiar pracy przymusowej powstała w ramach kampanii - rewers

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony