Warsztaty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi

 

 

                                                                           logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego

W dniach 24 - 29 maja 2015 roku z Zamościu odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi w ramach projektu „Bezpieczna Europa-walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej" dofinansowanego z funduszy norweskich. W warsztatach uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Wojewózkiej Policji w Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie oraz Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - partnerzy zaangażowanie w realizację projektu, a także zaproszeni goście z Sądu Okręgowego w Lublinie, Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Nadbużańskiego Odziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Fundacji La Strada oraz Fundacji Homo Faber.

W trakcie 5 dniowych warsztatów szkoleniowych uczestnicy zapoznali się z przepisami międzynarodowymi oraz krajowymi dotyczące przeciwdziałania handlowi ludźmi, znamionami przestępstw towarzyszących handlowi ludźmi, taktyką przesłuchania, algorytmem właściwego postępowania z ofiarą, a także jej charakterystyką. Przedstawiciele instytucji biorących udział w warsztatach zaprezentowali najciekawsze sprawy dotyczące handlu ludźmi. 

 

                                                      prezentacja w trakcie warsztatów szkoleniowych

Powrót na górę strony