Wsparcie techniczne dla lubelskiej Policji

logo programu Hercule II

"Wsparcie techniczne dla lubelskiej Policji w zakresie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów na wschodniej granicy Unii Europejskiej"

 

W styczniu 2013 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Wspracie techniczne dla lubelskiej Policji w zakresie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów na wschodniej granicy Unii Europejskiej" w ramac Programu Hercul II na lata 2007 - 2013 - "Program na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ocrony interesów finansowych Wspólnoty". Wartość proektu to 97 810 EUR, a kwota dofinansowania 48 905 EUR.

Głównym celem projektu był wzrost efektywności działań prowadzonych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych na szkodę interesów Unii Europejskiej oraz wzmocnienie ochrony budżetów państw członkowskich i budżetu Unii Europejskiej przed nadużyciami w obrocie towarowym.

Celem szczegółowym projektu było:

- usprawnienie metod i narzędzi wykorzystywanych przez lubelską Policję w walce z przestępczośćicią na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, włączając środki w zakresie zwalczania przemytu papierosów i podrabiania znaków akcyzowych,

- doposażenie lubelskiej Policji w sprzęt techniczny do zastosowania w walce z przemytem papierosów oraz oszustw i innych działań przestępczych godzących w interesy finansowe Unii Europejskiej i państw członkowskich.

Rezultaty projektu:

- zwiększenie wykrywalności oraz poprawa skuteczności prowadzonych postępowań dotyczących przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej,

- zwiększenie liczby zatrzymań i skazań, w tym rozbicie kontrabandy (obejmującej przemyt papierosów i tytoniu, nielegalnych produkcji i podrabiania produktów tytoniowych),

- podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji zajmujących się zwalczaniem oszystw finansowych w zakresie obsługi i wykorzystywania sprzętu w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej,

- nabycie technicznego know-how przez funkcjonariuszy Policji z grupy docelowej, w zakresie obsługi i wykorzystywania nowoczesnego sprzętu w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

Powrót na górę strony