Słuchaj i pomagaj

"Słuchaj i pomagaj - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły, w trakcie negocjacji policyjnych"

W czerwcu 2013 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała informację o dofinansowaniu projektu "Słuchaj i pomagaj - rozwiąznywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły, w trakcie negocjacji policyjnych" w ramach Programu Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie w wysokości 48 832 EUR.

Projekt przewiduje wymianę i doskonalenie zawodowe 32 funkcjonariuszy lubelskiego i małopolskiego garnizonu Policji w obszarze rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez użycia siły, w trakcie negocjacji policyjnych, we współpracy z policją czeską, grecką, bułgarską i rumuńską. Obejmuje także przeprowadzenie przez uczestników projektu szkolenia kaskadowego dla lubelskich i małopolskich policjantów realizujących zadania związane z negocjacjami policyjnymi i seminarium podsumowującego z udziałem zagranicznych ekspertów i koordynatorów regionalnych ds. negocjacji policyjnych. W trakcie wymian uczestnicy poznają systemy negocjacji, zasady współpracy negocjatorów z dowódcami operacji, jednostkami specjalnymi, zagadnienia w zakresie negocjacji z konsultantami, w różnych sytuacjach kryzysowych, poznają innowacyjne metody aktywnego słuchania, sposoby przeprowadzenia zmiany zespołów negocjacyjnych oraz zapoznają się z metodyką szkoleń. Oprócz zdobycia nowej wiedzy teoretycznej uczestnicy wymiany poznają praktycznie taktykę i techniki prowadzenia negocjacji policyjnych dzięki ćwiczeniom symulacyjnym.

Realizacja projektu:

Osttsnim etapem realizacji projektu było szkolenie kaskadowe przeprowadzone przez uczestników projektu dla negocjatorów policyjnych lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego oraz podkarpackiego garnizonu Policji (listopad 2014 roku).

Powrót na górę strony