Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy

 
 
logo Programu Leonardo da Vinci
 
W czerwcu 2013 roku Komenda Miejska Policji w Lublinie otrzymała informację o dofinansowaniu projektu "Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy - policyjna wymiana doświadczeń" w ramach Programu Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie  w wysokości 96 696 EUR. Projekt przewiduje wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe 60 policjantów garnizonu lubelskiego we Francji (Paryż), w Bułgarii (Główna Dyrekcja Policji Krajowej w Sofii oraz Stołeczna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych – Sofia), na Malcie (Floriana), Rumunii (Bukareszt) w okresie od marca do września 2014 r. Obejmował także przeprowadzenie szkolenia kaskadowego i seminarium podsumowującego przez uczestników dla pozostałych funkcjonariuszy garnizonu lubelskiego realizujących zagadnienia związane ze zwalczeniem przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
 
Cele projektu:
 
1. Wymiana oraz pozyskanie wiedzy i doświadczeń posiadanych przez partnerów zagranicznych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży,
2. Zwiększenie kwalifikacji zawodowych lubelskich policjantów w obszarze zwalczania przestępczości wśród nieletnich,
3. Ułatwienie rozwoju zawodowego policjantów poprzez udział w wymianie i szkoleniu kaskadowym oraz zwiększenie atrakcyjności zawodowej na rynku europejskim(możliwość zatrudnienia w instytucjach europejskich),
4. Wsparcie rozwoju Komendy Miejskiej Policji Lublinie przez usprawnienie: metod i technik nauczania policjantów prewnecji,
5. Wsparcie uczestników wymian w prowadzeniu szkoleń,na podstawie obserwacji umiejętności trenerskich zagranicznych partnerów,
6. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i skutecznych metod wypracowanych przez partnerów zagranicznych,
7. Zacieśnienie współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Lublinie i partnerami,
8. Poprawa umiejętności językowych uczestników wymiany.
 
Realizacja projektu
W ramach realizacji projektu odbyły się szkolenia językowe oraz szkolenie trenerskie. Ponadto zrealizowano już wizyty studyjne:

Kolejnym etapem realizacji projektu było szkolenie kaskadowe przeprowadzone przez uczestników projektu dla funcjonariuszy oraz pracowników cywilnych garnizonu lubelskiego oraz seminarium podsumowujace realizację projektu, z udziałem przedstawicieli instytucji przyjmujących.

Powrót na górę strony