Ukraińskie służby - europejskie standardy

W 2009 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w wysokości 108 340 w ramach Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej na rok 2009 na realizację projektu „Ukraińskie służby – europejskie standardy”.
            Projekt zrealizowany poprzez organizację warsztatów szkoleniowych dla milicjantów z Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim w Łucku, pod który podlega 18 rejonowych i miejskich Wydziałów. Milicjanci z tych jednostek wykonują zadania z zakresu służby kryminalnej i służby prewencji. Jednostki milicji w Szacku, Lubomlu i Nowowołyńsku znajdują się w bliskim sąsiedztwie granicy z województwem lubelskim. Są one niedofinansowane z ogromnymi brakami logistycznymi. Większość milicjantów posiada krótki staż pracy i niewystarczające doświadczenie oraz ograniczone możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. Możliwość podzielenia się posiadaną wiedzą oraz umiejętnościami z milicjantami ukraińskimi oraz chęć wymiany informacji wpłynęły na decyzję o realizacji projektu. Warsztaty zostały zorganizowane na terenie województwa lubelskiego oraz obwodu wołyńskiego z uwagi na możliwość przedstawienia zarówno teoretycznych, jak i praktycznych rozwiązań stosowanych przez Policję garnizonu lubelskiego. Tematyka szkolenia została zaproponowana przez stronę ukraińską. Prawo Ukrainy określa milicję jak uzbrojony organ wykonawczy który ma możność użycia siły. Jest stworzony dla ochrony życia, zdrowia, prawa i wolności obywateli, ich majątku, środowiska, ważnych z punktu widzenia oraz zainteresowania społeczeństwa i państwa, ochrony przed nielegalnymi naruszeniami. Milicja składa się z następujących działów: milicja kryminalna, milicja publicznego bezpieczeństwa; milicja miejscowa, milicja drogowa; milicja sądowa; milicja specjalna, milicja prewencyjna. Milicja podlega pod rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Minister Wewnętrznych Spraw Ukrainy odpowiada za całe działanie milicji. Materialne i techniczne zaopatrzenie milicji związane z jej funkcjonowaniem jest pokrywane z budżetu państwa, w tym z dotacji celowej na zadania Policji i miejscowy budżet jak i z funduszy przeznaczonych od Ministerstwa. Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty organizacyjne, wskazane w odrębnych ustawach, (przedsiębiorstwa, zakłady, organizacje oraz obywatele) mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Milicji. Ze względu na brak środków finansowych i szereg innych czynników pojawiła się na Ukrainie sytuacja, która doprowadziła do opuszczania szkół przez niewykształcone kadry, ponadto skrócono okres szkoleń w związku z tym okres na wpajanie wartości, wskazania właściwych środków wychowawczych jest krótszy. Stąd jak wskazuje szereg badań nieprzychylnie oddziałuje to na wierność milicji. Kombinacja tych czynników zrodziła w znacznym stopniu zjawisko korupcji w szeregach Milicji Ukrainy. Koniecznym stało się przeprowadzenie szkoleń i wymiany informacji w następującym zakresie: profilaktyki przestępczej, przestępstw dokonywanych przez zorganizowane grupy międzynarodowe, walki z korupcją, nielegalnego przewozu towarów przez granicę, przestępstw dokonywanych w sferze społecznej obyczajowości. Wspólne szkolenia pozwoliły na zapoznanie ze standardami UE, wzmocniły i przyśpieszyły proces dostosowania do przedmiotowych standardów. Projekt przyczynił się do podniesienia i poszerzenia wiedzy i kompetencji milicjantów z Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim. Projekt został realizowany poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Zarządu MSW Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim w Łucku. Podczas projektu zostały przeprowadzone szkolenia z następującego zakresu: bezpieczeństwa imprez masowych, profilaktyki przestępczej, przestępstw dokonywanych przez zorganizowane grupy międzynarodowe, walki z korupcją, nielegalnego przewozu towarów przez granicę, kradzieży samochodów, przestępstw dokonywanych w sferze społecznej obyczajowości, nielegalnej migracji, bezprawnego handlu bronią i narkotykami oraz środkami psychotropowymi, zasad funkcjonowania policji w Unii Europejskiej.
 Projekt był realizowany poprzez:
• organizację 5 dniowych warsztatów dla 20 milicjantów z Zarządu MSW Ukrainy
w Obwodzie Wołyńskim prowadzonych przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na terenie województwa lubelskiego,
• zorganizowanie 5 dniowego szkolenia dla 70 milicjantów z Zarządu MSW Ukrainy
w obwodzie wołyńskim w Łucku,
• przygotowanie i  przekazanie 100 szt. broszury informacyjnej zawierającej zagadnienia
z zakresu korupcji,
• przygotowanie i przekazanie 150 szt. płyt zawierających przetłumaczone na język ukraiński treści prezentowane na warsztatach,
• zakup i przekazanie 6 kpl. narkotestów oraz 6 kpl. walizek kryminalistycznych,
• przygotowanie i przekazanie ulotki informującej o różnicach w przepisach ruchu drogowego w Polsce i na Ukrainie i najczęściej popełnianych przestępstwach.
Powrót na górę strony