Bezpieczne wrota Europy

logo Programu Hercule III
 
31 stycznie 2012 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała umowę na realizację projektu pn. „Bezpieczne wrota Europy – wsparcie techniczne dla lubelskiej Policji w zakresie zwalczania przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej” w ramach Programu Hercule II na lata 2007 – 2013.
Głównym celem projektu jest wzrost efektywności działań prowadzonych w zakresie zapobiegania i zwalczania. przestępstw popełnianych na szkodę interesów Unii Europejskiej oraz wzmocnienie ochrony budżetów państw członkowskich i budżetu Unii Europejskiej przed nadużyciami w obrocie towarowym.
Celem szczegółowym projektu było :
- usprawnienie metod i narzędzi wykorzystywanych przez lubelską Policję w walce
z przestępczością na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, włączając środki w zakresie zwalczania przemytu papierosów i podrabiania ich znaków akcyzowych,
- doposażenie lubelskiej Policji w sprzęt techniczny do zastosowania w walce z przestępczością gospodarczą godzącą w interesy finansowe Unii Europejskiej.
Rezultaty projektu:
- zwiększenie wykrywalności oraz poprawa skuteczności prowadzonych postępowań dotyczących przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji zajmujących się zwalczaniem oszustw finansowych w zakresie obsługi i wykorzystywania nowoczesnego sprzętu w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej,
- nabycie technicznego know-how przez funkcjonariuszy Policji z grupy docelowej, w zakresie obsługi i wykorzystywania nowoczesnego sprzętu w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej,
Realizacja projektu pozwoliła na doposażenie lubelskiej Policji odpowiedzialnej m.in. za zwalczanie przestępstw godzących w interesy finansowe Unii Europejskiej w specjalistyczny sprzęt i urządzenia. Zakup w/w sprzętu oraz oprogramowania jest przydatny w pozyskaniu dowodów, dzięki którym zostaną rozbijane są międzynarodowe grupy przestępcze działające na terenie województwa lubelskiego, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Reasumując w perspektywie długookresowej rezultatem projektu jest wzrost efektywności działań prowadzonych w zakresie zapobiegania i zwalczania. przestępstw popełnianych na szkodę interesów gospodarczych Unii Europejskiej, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony interesu finansowego Wspólnoty.
 
 
 
Powrót na górę strony