Komunikacja bez granic

           
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2009 roku otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Komunikacja bez granic – szkolenia językowe dla służb mundurowych garnizonu lubelskiego”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
Celem głównym  projektu było zdobycie i podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie języków obcych: angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego wśród funkcjonariuszy Policji oraz Nadbużańskiego Oddział Straży Granicznej na terenie garnizonu lubelskiego do 31 maja 2012 roku.
Cele szczegółowe projektu:  
- kształtowanie umiejętności językowych i interpersonalnych funkcjonariuszy,
- przygotowanie funkcjonariuszy do zapewnienia bezpieczeństwa turystom i kibicom przemieszczającym się przez teren woj. lubelskiego oraz granicę z Ukrainą w trakcie EURO 2012,
- nabycie umiejętności porozumiewania się w języku obcym,
- zwiększenie liczby funkcjonariuszy, którzy potrafią posługiwać się jednym z języków: angielskim, niemieckim i rosyjskim,
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych wśród uczestników szkolenia,
- popularyzacja uczenia się przez całe życie.
 
W ramach projektu realizowane były działania związane z zarządzaniem projektem, informacją i promocją oraz przeprowadzonie zostaną szkoleń językowych. W szkoleniach wzięło 900 osób, w tym 750 z Policji oraz 150 ze Straży Granicznej. Szkolenia prowadzono w 75 grupach szkoleniowych średnio po 12 osób w grupie. Każda z grup odbyła 240 godzin lekcyjnych szkolenia, w podziale na 4 semestry, uzupełnionych 40 godzinami e-lerningu.
Wartością dodaną projektu było:
- stworzenie i wydanie słownika branżowego (zawierającego typowe słownictwo niezbędne przy kontaktach z kibicami i turystami), który będzie wykorzystany zarówno przed EURO 2012, w trakcie jak i po rozgrywkach,
- wzmocnienie pozycji uczestników projektu na otwartym rynku pracy poprzez wyposażenie ich w umiejętności posługiwania się językiem obcym,
- poprawa postrzegania Policji i Straży Granicznej w oczach społeczeństwa jako służby w pełni profesjonalnej,
- podniesienie poziomu potencjału służb mundurowych na terenie garnizonu lubelskiego w zakresie jakości świadczonych usług publicznych,
- wzmocnienie mechanizmów partnerstwa pomiędzy Policją, Strażą Graniczną i szkołą wyższą.
 
Powrót na górę strony