Eko patrol – zakup pojazdów z napędem hybrydowym dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

W 2023 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu "Eko patrol – zakup pojazdów z napędem hybrydowym dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie". Wartość projektu to 300 000 złotych, a wartość dofinansowania 150 000 złotych. Przedmiotem projektu jest zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym typu plug-in, 5 osobowy, wyposazony w silnik spalinowy i conajmniej jeden silnik elektryczny, akumulator z możliwością ładowania z zewnętrznego źródła energii.

Jednym z głównych problemów średnich i dużych aglomeracji miejskich jest emisja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego do atmosfery, a kluczowym emitentem w tym zakresie jest miejski ruch pojazdów rozpatrywany, ze względu na swój charakter, jako źródło emisji liniowej. Poza emisją dwutlenku węgla wzrost liczby samochodów prowadzi do wzrostu emisji drobnego pyłu zanieczyszczającego powietrze w wyniku ścierania się okładzin hamulcowych, opon oraz nawierzchni jezdni, natomiast zużycie paliw nieodnawialnych przekłada się bezpośrednio na stopień zanieczyszczenia otoczenia i obejmuje emisję: tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx), dwutlenku siarki (SO2), węglowodorów (CHx, w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – WWA), dioksyn oraz benzenu, a także cząstek stałych PM (przede wszystkim węgla, kadmu, cynku, niklu, platyny i chromu). KWP w Lublinie zainteresowana jest ograniczeniem tego procesu poprzez wykorzystanie do przemieszczania się na terenie aglomeracji lubelskiej pojazdów z napędem hybrydowym. Pojazd z napędem  hybrydowym umożliwia w znaczny sposób obniżyć emisje szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowy silnik elektryczny w takich pojazdach wspomaga silnik spalinowy w celu uzyskania niskiej emisji spalin. W trybie całkowicie elektrycznym można przemieszczać się w trakcie pracy i osiągać zerową emisję spalin. Jednocześnie połączona moc elektryczna i silnika spalinowego bez trudu zapewni wysokie osiągi i płynną jazdę, które są niezbędne w trakcie monitorowania stopnia bezpieczeństwa publicznego na terenach miejskich. Samochody służbowe, które obecnie użytkują funkcjonariusze różnych pionów są tradycyjnymi pojazdami służbowymi, które ze względu na ich konstrukcję niestety negatywnie wpływają na środowisko naturalne.

Powrót na górę strony